Rozkaz L. 14/2018 z 27 września

                                                              Sanok, 27 września, 2018 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

 Rozkaz L. 14/2018

1.Informacje i zarządzenia:

1.1. Wyjątek z Rozkazu l. 6/2018 Naczelniczki ZHP z dnia 30 maja 2018 r.:

- pkt. 11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują: hm. Jadwiga STOJOWSKA (Chorągiew Podkarpacka ZHP)

- 11.1.3 Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują: Chorągiew Podkarpacka ZHP

Krzyże zostały wręczone przez komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP hm. Mariusza Bezdzietnego podczas Jubileuszowego Zlotu 100-lecia ZHP na Ziemi Sanockiej w dniu 15 września 2018 r. na uroczystym apelu (Plac Harcerski). Gratuluję i dziękuję za wieloletnią i rzetelną służbę.

 

1.2. Informuję, że 13 września Sejm RP (z inicjatywy naszego hufca, którą podjął poseł Piotr Uruski) przyjął uchwałę honorującą naszego patrona ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego. Kończy się ona słowami: W uznaniu ogromnych zasług Księdza Zdzisława Peszkowskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 100. rocznicę urodzin oddaje cześć jego pamięci.

 

1.3. Informuję, że 27 września Senat RP uhonorował ks. Z. Peszkowskiego okolicznościową debatą i specjalną uchwałą. Kończy się ona słowami: Senat Rzeczypospolitej Polskiej przypomina dziś postać śp. ks. prał. Zdzisława Peszkowskiego, człowieka jednoczącego stale Kraj z emigracją, pamięć o historii Polski z teraźniejszością oraz budującego relacje między narodami oparte na prawdzie i pojednaniu. Oddajemy mu, jako senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, należną cześć, wpisując się w jego własne słowa: „Jako świadek proszę tylko o prawdę, pamięć i sprawiedliwość”.

 

2 Hufiec

2.1. Zwalniam komendę kursu przewodnikowskiego w składzie: komendant kursu – hm. Krystyna Chowaniec (SOKK 45/2017), hm. Kamila Frydrych, hm. Elżbieta Gałazka, hm. Lidia Mackiewicz-Adamska i hm. Waldemar Basak i hm. Daniel Bielak. Dziękuję za przeprowadzenie kursu.

2.1. Zwalniam sztab organizacyjny Jubileuszowego Zlotu 100-lecia ZHP na Ziemi Sanockiej. Dziękuję za współpracę i realizację zadania.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:
12.1.
Za służbę podczas uroczystości 79 rocznicy bitwy pod Bykowcami udzielam pochwały pwd. Angelice Borys i pwd. Martynie Łuczka. Za udział w uroczystości dziękuję 16 DH i 51 GZ z Falejówki oraz 45 DH z Mrzygłodu.

12.2. Udzielam pochwały następującym Druhnom i Druhom za pracę przy przygotowaniu i przeprowadzeniu Jubileuszowego Zlotu Stulecia ZHP na Ziemi Sanockiej w dniu 15 września 2018 r.:

 • – zastępca komendanta zlotu oraz przygotowanie odznak pamiątkowych,
 • – przygotowanie kartek okolicznościowych,
 • – prowadzenie biura zlotu, oprawa mszy św.
 • - prowadzenie biura zlotu, oprawa mszy św.
 • pwd. Mateusz Kaczkowski – oboźny zlotu oraz prowadzenie zawodów strzeleckich,
 • Dh. Hubert Kikiela – drużynowy drużyny sztandarowej,
 • – 2 DH, Jakub Woźny i Jakub Ryniak z 13 DH – poczet sztandarowy,
 • Sam Katarzyna Kosturska – przygotowanie oprawy mszy św.
 • Mateusz Hanus, pwd. Anna Czubek, sam. Małgorzata Leszczyńska, pwd. Paulina Myćka, druhny Amelia Krzysztyńska, Martyna Maślak, Martyna Myćka, Paulina Tomczewska – oprawa liturgiczna mszy św. (czytania, śpiew).
  • - występ podczas spotkania w Sanockim Domu Kultury;
  • – przeprowadzenie zawodów podczas III Turnieju Sprawnościowego,
  • pwd. Jakub Kwaśniewicz – opracowanie projektów materiałów promocyjnych, przygotowanie placu apelowego i ogniska, dokumentacja fotograficzna.
  • pwd. Mateusz Piekut – przygotowanie ogniska;
  • Dh. Agnieszka Polańska – przygotowanie poczęstunku w Domu Harcerza;
  • Dh. Dominika Polańska – dekoracja w SDK i podsumowanie konkursów w III Turnieju Sprawnościowym;
  • pwd. Natalia Mazur – dekoracja w SDK

12.3. Dziękuję kapłanom - ks. prałatowi Andrzejowi Skibie, ks. Andrzejowi Szkole i ks. hm. Tomaszowi Latoszkowi za ofiarę mszy św.

12.4. Dziękuję Panu Wojciechowi Kaczkowskiemu z Radia Fara za relację z naszego zlotu i udokumentowanie wydarzenia.

12.5. Udzielam pochwały hm. Magdalenie Zgódko za opracowanie i promocję programu XXX edycji harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”.

12.6. Dziękuję harcerkom i harcerzom z 5 DH, 54 DH, 13 DH i 7 DH HKT za udział w uroczystości Dnia Sybiraka, 17 września 2018 r.

12.7. Dziękuję hm. Danielowi Bielakowi za przeprowadzenie w dniach 19 -20 września br. kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.

12.8. Udzielam pochwały hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi, pwd. Mateuszowi Piekutowi i pwd. Jakubowi Kwaśniewiczowi oraz harcerkom i harcerzom uczestniczącym w Święcie Chorągwi Podkarpackiej ZHP, w dniu 22 września.

13. Inne:
13.1.
Informuję, że kurs pwd ukończyli

Lp

Imię i nazwisko

Nr dyplomu

Hubert Kikiela

1/2018

Mateusz Kwaśniewicz

2/2018

Marcelina Kozicka

3/2018

Martyna Śnieżek

4/2018

Amelia Krzysztyńska

5/2018

Włodzimierz Dubiniewicz

6/2018

Witalij Suchy

7/2018

Potwierdzenie uczestnictwa w kursie otrzymuje – Katarzyna Nowicka

13.2. Zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy otrzymują:

Lp

Imię i nazwisko

Nr zaświadczenia

1

Małgorzata Leszczyńska

1/2018

2

Agnieszka Widota

2/2018

3

Katarzyna Kosturska

3/2018

4

Samuela Bałdyga

4/2018

5

Emilia Szaszowska

5/2018

6

Julia Mękarska

6/2018

7

Mateusz Kwaśniewicz

7/2018

8

Amelia Krzysztyńska

8/2018

9

Dominika Polańska

9/2018

10

Anna Krzyżanowska

10/2018

Czuwaj!

/-/   hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin