Rozkaz L. 13/2018 z 3 września

 Sanok, 3 września, 2018 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

  

Rozkaz L. 13/2018

1.Informacje i zarządzenia:

1.1. Zarządzam udział gromad zuchowych, drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych oraz wielopoziomowych w Jubileuszowym Zlocie Stulecia ZHP na Ziemi Sanockiej w dniu 15 września 2018 r.

2. Hufiec

2.1. Do sztabu organizacyjnego Zlotu 100-lecia powołuję:

- pwd. Elżbietę Dołżycką, pwd. Angelikę Borys, pwd. Natalię Mazur, pwd. Martynę Łuczka, pwd. Mateusza Piekuta, pwd. Jakuba Kwaśniewicz.


 

6. Harcerska Akcja Letnia

6.1. Zwalniam z funkcji wszystkich komendantów oraz instruktorów- wychowawców. Dziękuję za wykonanie zadania.

 

7. Mianowania instruktorów

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów:

7.5.1. Z dniem 14 sierpnia 2018 przyjmuję przewodniczkę Annę Czubek w poczet instruktorów ZHP, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej Chorągwi Podkarpackiej ZHP.

 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:
12.1.
Udzielam pochwały następującym Druhnom i Druhom za udział w przeprowadzeniu współorganizowanej z Kołem ŚZŻAK w Sanoku uroczystości honorującej płk. Zygmunta Żyłkę – Żebrackiego (msza św, sesja, odsłonięcie i poświęcenie tablicy): Małgorzata Leszczyńska, Martyna Maślak, Łukasz Pilecki, Krystian Pietryka, Kamil Husak z 5 DH, Natalia Krowiak z 10 DH, Nadia Marczak z 4 DH, pwd. Mateusz Kwaśniewicz z 2 DH, Hubert Kikiela z 13 DH. Dziękuję hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi za sporządzenie dokumentacji fotograficznej wydarzenia.

12.2. Szczególne słowa wdzięczności uznania i wdzięczności kieruję do Osób, które włączyły się
w organizację obchodów 100 rocznicy urodzin wielkiego Polaka, sanoczanina, patrona naszego hufca – śp. ks, hm. Zdzisława Peszkowskiego:

 • Dziękuję władzom Sanoka z Panem Tadeuszem Pióro, burmistrzem Sanoka na czele, za współorganizację uroczystości.
 • Dziękuję Panu Posłowi dr. Piotrowi Uruskiemu za koordynowanie działań w celu podjęcia przez Sejm uchwały honorującej Księdza.
 • Za przygotowanie Domu Harcerza i miejsc związanych z postacią Ks. Peszkowskiego dziękuję: pwd. Elżbiecie Dołżyckiej i harcerkom z 26 DH, Druhnie Agnieszce Polańskiej oraz Mateuszowi i Michałowi Polańskim, pwd. Barbarze Sikorze, phm. Ewie Kseniak i 11 DH, phm. Marii Kurkarewicz, pwd. Mateuszowi Piekutowi i 2 DH, pwd. Mateuszowi Kaczkowskiemu
 • Za udział w przeprowadzeniu uroczystości 100-rocznicy urodzin patrona hufca – ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego w dniu 23 sierpnia udzielam pochwały następującym Druhnom i Druhom: phm. Marii Kurkarewicz, Dh. Agnieszce Polańskiej, phm. Ewie Kseniak oraz Emilii Szaszowskiej, Samueli Bałdyga, Mateuszowi Hanusowi z 11 DH, pwd. Mateuszowi Kaczkowskiemu oraz Hubertowi Kikiela i Marcinowi Zimoniowi z 13 DH, pwd. Angelice Borys, pwd. Martynie Łuczka, pwd. Annie Czubek, pwd. Elżbiecie Dołżyckiej i harcerkom z 26 DH, Amelii Krzysztyńskiej z 2 DH, Gabrysi Drwięga i Nadii Marczak z 4 DH, Małgorzacie Leszczyńskiej i Krystianowi Pietryka z 5 DH oraz Druhenkom z 42 DH.
 • Wyrażam ogromną wdzięczność Czcigodnym Kapłanom z ks. Andrzejem Skibą na czele za ofiarę mszy św.
 • Dziękuję Panu Krzysztofowi Zającowi za wydrukowanie folderu „Śladami ks. Zdzisława Peszkowskiego po Sanoku”.
 • Dziękuję Pani Helenie Haręnża za wykonanie tabliczek informacyjnych.
 • Dziękuję Radiu Fara i Panu Wojciechowi Kaczkowskiemu za relacjonowanie wydarzenia
  i sporządzenie bogatej dokumentacji w mediach społecznościowych.
 • Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do Gości, którzy zaszczyli swoją obecnością tę uroczystość. Mieliśmy zaszczyt gościć w Sanoku następujące Osoby:

- hm. Danuta Pniewska – reprezentująca władze naczelne ZHPpgK , wieloletnia redaktor naczelna pisma „Węzełek”, współpracująca ze Z Peszkowskim w Indiach,

- Pan Andrzej Chendyński, prezes Koła Polaków w Indiach,

- Pani Maria Gabiniewicz, wychowanka księdza – Teheran 1942, Instytut Prymasowski, Fundacja Golgota Wschodu, Sekretarz Fundacji: Archiwum Fotograficzne Tułaczy, dawne "Dziecko Tułacze”,

- Pani Halina Kurpińska, wiceprezes Fundacji Golgota Wschodu w Warszawie,

- Pan Paweł Biedka, Fundacja Golgota Wschodu, Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej – koło w Warszawie,

- Pan Jerzy Ziomek, prezes Fundacji Polskie Gniazdo we Wrocławiu,

- Ks. Kanonik Stanisław Draguła, kapelan Fundacji Polskie Gniazdo,

- Pan Tadeusz Szczyrbak, Prezes Rodziny Rodła – Wrocław ,

- Pani Bożenna Wójcik, córka Zdzisławy Wójcik, harcmistrzyni, komendantki Harcerstwa Polskiego w Afryce.

Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy współorganizowali uroczystość oraz w niej uczestniczyli.

 Czuwaj!

   /-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin