Rozkaz L. 12/2018 z 1 sierpnia

                                                                            Sanok, 1 sierpnia, 2018 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

  

Rozkaz L. 12/2018

1.Informacje i zarządzenia:

1.1. Informuję, że jesteśmy współorganizatorem uroczystości odsłonięcia i poświecenia tablicy honorującej płk. Zygmunta Żyłkę – Żebrackiego, byłego drużynowego, oficera AK, dwukrotnego Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari. Sztandar koła ŚZŻAK w Sanoku wystawia 5 DH, sztandar hufca – 13 DH. Zapraszam do udziału w uroczystości. Program:

  • Prelekcja „Płk Zygmunt Żyłka - Żebracki – Żołnierz Niezłomny”


1.2.
Informuję, że w dniu 23 sierpnia br. nasz hufiec wspólnie z burmistrzem Sanoka organizuje uroczystości 100-lecia urodzin ks. Zdzisława Peszkowskiego. Proszę instruktorów i harcerzy
o zaangażowanie się w przygotowania oraz udział w następujących punktach programu:

- 19 sierpnia 2018 r. – Koncert patriotyczny na sanockim zamku.

- 23 sierpnia 2018 r. – całodniowe uroczystości w Sanoku:

6. Harcerska Akcja Letnia

6.1. Powołuję w skład kadry HAL następujące osoby:

  • pwd. Angelika Borys – wychowawca na obozie artystycznym
  • pwd. Anna Czubek - wychowawca na obozie artystycznym
  • Ewelina Stasik - wychowawca na obozie artystycznym
  • sam. Katarzyna Kosturska – pomoc wychowawcy na obozie artystycznym
  • pwd. Martyna Łuczka - wychowawca na obozie naukowym
  • pwd. Sabina Adamska - wychowawca na obozie naukowym
  • Robert Bury – instruktor programowy na obozie naukowym.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Na wniosek KSI zamykam pozytywnie próbę na stopień przewodniczki Druhnie Annie Czubek i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.

7.2. Na wniosek KSI otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie Emilii Szaszowskiej. Informuję, że opiekunem próby jest phm. Ewa Kseniak.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:
12.1.
Udzielam pochwały Druhnie Nadii Marczak, Druhom Jakubowi Adamiakowi i Maciejowi Orybkiewiczowi z 4 DH oraz Zuzannie i Jakubowi Gadomskim z HKT, Kasi Nowickiej z 54 DH i Annie Krzyżanowskiej z 13 DH za przeprowadzenie kwesty na rzecz Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie, podczas pikniku rodzinnego w dniu 24 czerwca br.

12.2. Za wystawienie wart oraz występ na uroczystości w lesie Hanusiska, w dniu 27 lipca udzielam pochwały zuchom z 69 Gromady Zuchowej w Zagórzu oraz następującym Druhnom i Druhom: Kasi Kosturskiej, Martynie Maślak i Jakubowi Łagodzicowi z 5 DH, Mateuszowi Kwaśniewiczowi z 2 DH, Mateuszowi Polańskiemu z 4 DH, Annie Krzyżanowskiej i Hubertowi Kikieli z 13 DH.

Dziękuję kadrze – Agnieszce Polańskiej, pwd. Joannie Różyckiej i hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi za pomoc w organizacji uroczystości patriotycznej.

12.3. Dziękuję instruktorom, harcerkom i harcerzom za udział w obchodach 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Udzielam pochwały sam. Małgorzacie Leszczyńskiej i 5 DH,
Dh. Agnieszce Polańskiej i 4 DH oraz 2 DH.

 Czuwaj!

   /-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin