Rozkaz L. 10/2018 z 14 lipca

                                                                              Sanok, 14 lipca, 2018 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 10/2018

1.Informacje i zarządzenia:
1.1.
Informuję, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca Ziemi Sanockiej w dniu 26 czerwca br. na delegatów, reprezentujących nasz hufiec na Zjeździe Zwykłym Chorągwi Podkarpackiej ZHP w dniu
6 października 2018 r. wybrał – hm. Waldemara Basaka i hm. Daniela Bielaka. Gratuluję wyboru
i dziękuję za podjęcie się zadania.
1.2. Informuję, że Dh. Małgorzata Leszczyńska, drużynowa 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego”, jako pierwsza w Polsce zrealizowała wymagane zadania i otrzymała Scout of the World Award.
W imieniu komendy hufca wspólnoty składam Druhnie serdeczne gratulacje.

 

 

2. Hufiec

2.1. Zwalniam sztab organizacyjny biwaku hufca w dniach 22/23 czerwca. Dziękuję za sprawną realizację zadania.

 

6. Harcerska Akcja Letnia

6.1. Zwalniam z funkcji kadrę obozu wędrownego, kolonii zuchowej i obozu pod namiotami. Bardzo dziękuję za bezpieczne i ciekawe przeprowadzenia tych form wypoczynku.

 

7. Mianowania instruktorów

7.1. Na wniosek MKSI otwieram z próbę na stopień podharcmistrza Druhowi pwd. Jakubowi Kwaśniewiczowi. Informuję, że opiekunem próby jest hm. Jerzy Kwaśniewicz.
7.1. Ze względu na ustanie członkostwa w ZHP zamykam ze skutkiem negatywnym próbę na stopień przewodnika Dh. Michała Polańskiego.

10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
10.1.
Przyjmuję rezygnację z członkostwa w ZHP Druha Michała Polańskiego.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:
12.1.
Udzielam pochwały sztabowi biwaku podsumowującego rok pracy harcerskiej 2017/2018
w następującym składzie: phm. Maria Kurkarewicz, phm. Ewa Kseniak, phm. Katarzyna Chowaniec, hm. Jadwiga Stojowska, pwd. Natalia Mazur, pwd. Mateusz Kaczkowski (komendant biwaku), dh. Jakub Woźny (kwatermistrz), dh. Hubert Kikiela (oboźny). Za realizację programu dziękuję Druhom phm. Ryszardowi Stojowskiemu i pwd. Mateuszowi Piekutowi oraz harcerkom i harcerzom z 13 DH: Annie Sidor, Annie Krzyżanowskiej, Julii Tutak, Przemysławowi Sechowi, Jakubowi Ryniak.

12.2. Dziękuję za rzetelną i twórczą pracę kadrze obozu wędrownego i obozu pod namiotami oraz kolonii:

 • – komendantka obozu w Myczkowcach (28.06-09.07.2018)
  i kolonii zuchowej w Myczkowcach (30.06-07.07.2018),
 • – komendant obozu wędrownego (28.06 – 03.07.2018)
 • – wychowawca i kwatermistrz na obozie wędrownym,
 • – wychowawca na kolonii zuchowej,
 • – wychowawca i kwatermistrz na kolonii zuchowej,
 • Karolina Rysz – wychowawca na kolonii zuchowej,
 • Katarzyna Bierbasz – wychowawca na obozie w Myczkowcach
 • – wychowawca i kwatermistrz na obozie w Myczkowcach.

12.3. Za udział w przeprowadzeniu uroczystości patriotycznej dla uczczenia 78. rocznicy egzekucji 112 polskich patriotów na górze „Gruszka” w dniu 6 lipca br. dziękuję:

 • komendantowi Hufca Bieszczadzkiego za ofiarę Mszy Św. za pomordowanych odprawioną w miejscu egzekucji,
 • phm. Ewie Kseniak i reprezentacji 11 DH z Bukowska,
 • pwd. Mateuszowi Kaczkowskiemu, Dh. Katarzynie Bierbasz i uczestnikom obozu harcerskiego z Myczkowiec,
 • Druhnom Martynie Maślak, Kasi Nowickiej, Gabrysi Drwiędze i Amelii Krzysztyńskiej za oprawę Mszy Św. i pełnienie warty,
 • za odczytanie Apelu Poległych.
 • Panu Wojciechowi Kaczkowskiemu za fotorelację i nagrania.

12.4. Za służbę podczas rozpalenia karpackiej watry na rozpoczęcie festiwalu „Karpaty – Góry Kultury” w dn. 06.07.2018 udzielam pochwały : pwd. Mateuszowi Piekutowi, druhom – Bartłomiejowi Żaczkowi i Mateuszowi Burczykowi oraz druhnom Martynie Maślak i Kasi Nowickiej.

12.4. Za udział w korowodzie podczas festiwalu „Karpaty – Góry Kultury” w dn. 08.07.2018 dziękuję Dh. Jakubowi Kilarowi z HKT.

12.5. Dziękuję za służbę podczas Wieczoru Miłosierdzia w Zboiskach w dniu 13 lipca br. – phm. Ewie Kseniak i phm. Katarzynie Chowaniec, pwd. Paulinie Myćka, sam Katarzynie Kosturskiej oraz wszystkim uczestniczącym w uroczystości harcerkom i harcerzom , szczególnie 11 DH z Bukowska i 13 DH KWV.

Czuwaj!

/-/ m. Krystyna Chowaniec

 

 

 

facebook_page_plugin