Rozkaz L. 9/2018 z 18 czerwca

                                                                   Sanok, 18 czerwca, 2018 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 9/2018

1.Informacje i zarządzenia:

1.1. Informuję, że hm. Jerzy Kwaśniewicz przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego został odznaczony Krzyżem Złotym z Gwiazdą. Uroczyste wręczenie odznaczenia miało miejsce w dniu 8 czerwca br. w Jasielu, podczas obchodów 72 rocznicy zamordowania przez UPA polskich żołnierzy WOP i milicjantów. W imieniu naszej hufcowej wspólnoty składam Druhowi serdeczne gratulacje.

 

 

2. Hufiec

2.1. Powołuję komendę kursu przewodnikowskiego w składzie: komendant kursu – hm. Krystyna Chowaniec (SOKK 45/2017), hm. Kamila Frydrych, hm. Elżbieta Gałazka, Waldemar Basak, hm. Alina Basak i hm. Daniel Bielak. Kurs rozpocznie się biwakiem
w dniach 25-28 czerwca, w ośrodku „Berdo” w Myczkowcach.

 

2.2. Powołuję w skład Zespołu Programowo- Metodycznego hm. Magdalenę Bodziak. Życzę Druhnie satysfakcji z nowej funkcji i dziękuję za przyjęcie obowiązków (zadania zespołu: inicjowanie przedsięwzięć programowych dla poszczególnych grup metodycznych, wnioskowanie o powoływanie sztabów organizacyjnych, opieka nad młodymi drużynowymi, prowadzenie poradnictwa metodycznego).

2.3. Powołuję sztab organizacyjny biwaku hufca w dniach 22/23 czerwca: pwd. Mateusz Kaczkowski (komendant biwaku), dh. Jakub Woźny (kwatermistrz), dh. Hubert Kikiela – oboźny. Kadra wychowawcza biwaku – phm. Maria Kurkarewicz, phm. Ewa Kseniak, phm. Katarzyna Chowaniec, hm. Jadwiga Stojowska, pwd. Natalia Mazur. Zespół programowy biwaku: phm. Ryszard Stojowski, pwd. Mateusz Piekut oraz druhny
i druhowie z drużyny sztabowej biwaku: Anna Sidor, Anna Krzyżanowska, Julia Tutak, Przemysław Sech, Jakub Ryniak.

6. Harcerska Akcja Letnia

6.1. Powołuję w skład sztabu HAL następujące Druhny i Druhów:

 • – komendant ośrodka „Berdo” i skarbnik hufca,
 • – komendantka obozu w Myczkowcach (28.06-09.07.2018)
  i kolonii zuchowej w Myczkowcach (30.06-07.07.2018),
 • – drużynowa drużyny zlotowej Zlotu ZHP w Gdańsku (05-17.08.2018)
 • – komendant obozu wędrownego (28.06 – 03.07.2018)
 • – wychowawca i kwatermistrz na obozie wędrownym,
 • – wychowawca na kolonii zuchowej,
 • – wychowawca i kwatermistrz na kolonii zuchowej,
 • Karolina Rysz – wychowawca na kolonii zuchowej,
 • Katarzyna Bierbasz – wychowawca na obozie w Myczkowcach
 • – wychowawca i kwatermistrz na obozie w Myczkowcach oraz patrolowy na zlocie w Gdańsku,
 • – patrolowy na zlocie ZHP w Gdańsku;
 • – patrolowa na zlocie ZHP w Gdańsku.

Bardzo dziękuję za podjęcie się funkcji. Skład sztabu zostanie uzupełniony o kadrę kolejnych 3 obozów i sztab NAL.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Na wniosek KSI z dnia 17 czerwca 2018 r. potwierdzam stopień przewodnika Druhowi Tomaszowi Matei.

7. 2. Przyjmuję Druha pwd. Tomasza Mateję z dniem 18 czerwca 2018 w poczet instruktorów ZHP, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej Chorągwi Podkarpackiej ZHP.

10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
10.1.
Przyjmuję rezygnację z członkostwa w ZHP Druhny Anna Rajtar.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Za udział w XI Harcerskim Rajdzie „Szlakiem kurierów beskidzkich ZWZ – AK” w dniu 2 czerwca br., fragmentem trasy „Jaga - Kora” udzielam pochwały:

 • i 9 DH im. por. Mariana Zaremby
 • i 7 DH – Harcerski Klub Turystyczny
 • i 4 DH „Dolina Sanu”
 • i 11 DH z Bukowska
 • i 2 DH im. hm. Aleksandra Kamińskiego

Dziękuję wszystkim uczestnikom rajdu za wspólną wędrówkę, szczególnie naszym gościom z - 13 Łódzkiej Drużynie Wędrowniczej „Nieprzemakalni”. Dziękuję Panu Pawłowi Grodzińskiemu, leśniczemu, za pomoc w organizacji rajdu oraz opowieść i przerzutach granicznych w czasie II wojny światowej.

12.2. Dziękuję za służbę podczas Wieczoru Miłosierdzia w Zboiskach w dniu 8 czerwca br. – phm. Ewie Kseniak i phm. Katarzynie Chowaniec oraz wszystkim uczestniczącym
w uroczystości harcerkom i harcerzom , szczególnie 11 DH z Bukowska i 7 DH HKT.

12.3. Na wniosek phm. Ryszarda Stojowskiego, szefa HKG „Born to climb” udzielam pochwały za pracę podczas 5. Wielkiego Pikniku Rodzinnego organizowanego przez Fundację Czas Nadziei w dniu 11 czerwca 2018 r. następującym członkom 13 DH KWV:

- pwd. Mateusz Kaczkowski

- dh. Anna Sidor

- sam. Anna Krzyżanowska,

- dh. Julia Tutak

- dh. Natalia Fedak,

- dh. Inga Kowalik

Czuwaj!

  /-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin