Rozkaz L. 8/2018 z 29 maja

                                                                       Sanok, 29 maja, 2018 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 8/2017

2. Hufiec

2.1. Komenda Hufca zwołuje Zjazd Nadzwyczajny Hufca Ziemi Sanockiej w celu wyboru dwóch delegatów na Zjazd Zwykły Chorągwi Podkarpackiej ZHP na dzień – 26 czerwca (wtorek) godz. 17.00 w Domu Harcerza w Sanoku.

2.2. Podaję listę uprawnionych do udziału z Zjeździe z głosem decydującym. Informuję, że bierne prawo wyborcze mają tylko instruktorzy, posiadający zaliczoną służbę za rok 201/2017 oraz opłacone składki członkowskie.

 

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień

Funkcja

Agnieszka Baranowska

przewodniczka

Drużynowa 16 DH w Falejówce

Waldemar Basak

harcmistrz

Członek ZKK hufca i z-ca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

Daniel Bielak

harcmistrz

Członek Komisji Rewizyjnej, Przew. MKSI

Natalia Krowiak

-

Drużynowa 10 DH w Sanoku

Magdalena Bodziak

harcmistrzyni

Drużynowa 4 DH w Sanoku

Małgorzata Leszczyńska

-

Drużynowa 5 DH w Sanoku

Katarzyna Chowaniec

popdharcmistrzyni

Drużynowa HKT w Sanoku, członek KSI i Zespołu Progm. Metod.

Krystyna Chowaniec

harcmistrzyni

Komendantka Hufca

Elżbieta Gałązka

harcmistrzyni

Drużynowa 15 DH w Jaćmierzu, członkini komendy hufca i MKSI, szef ZKK

Dorota Gac

-

Drużynowa 21 DH w Besku

Magdalena Kilar

przewodniczka

Drużynowa 17 GZ w Nowym Łupkowie

Kazimierz Kisiołek

harcmistrz

Drużynowy 64 DH w Łukowem, członek MKSI

Kornel Komenda

podharcmistrz

Członek referatu harcerskiego Chorągwi Podkarpackiej ZHP

Marta Buszewska

-

Drużynowa 54 DH w Sanoku

Ewa Kseniak

podharcmistrzyni

Drużynowa 11 DH w Bukowsku

Maria Kurkarewicz

podharcmistrzyni

Drużynowa 9 DH w Sanoku, członek komendy hufca

Beata Kuśnierz

-

Drużynowa 42 GZ w Prusieku

Jerzy Kwaśniewicz

harcmistrz

Członek Komendy Hufca i ChSH, Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 72

Julia Mękarska

-

Drużynowa 5 GZ

Joanna Różycka

przewodniczka

Drużynowa 4 GZ i 69 GZ w Zagórzu

Mateusz Kaczkowski

przewodnik

Drużynowy 13 DH w Sanoku

Katarzyna Ordon – Harłacz

podharcmistrzyni

przewodnicząca Kręgu Starszyzny

Zbigniew Osenkowski

harcmistrz

członek Komisji Historycznej Hufca

Helena Pacławska

podharcmistrzyni

Przewodnicząca Kręgu Instruktorów Seniorów

Marek Polny

-

Drużynowy 54 GZ w Sanoku

Alina Rychlicka-Indyk

podharcmistrzyni

Drużynowa 51 GZ w Falejówce, członek Z Pr. Met.

Jadwiga Stojowska

harcmistrzyni

Przewodnicząca KSW, przewodnicząca KR, członek MKSI

Ryszard Stojowski

podharcmistrz

Drużynowy HKG „Born to climb”, administrator strony internetowej hufca

Danuta Tutak

podharcmistrzyni

Drużynowa 45 DH w Mrzygłodzie, członek MKSI

Alicja Wolwowicz

podharcmistrzyni

Członek Komisji Historycznej

Alicja Wosik

harcmistrzyni

Redaktor Sanockiego Skauta, członek KSI

Zgódko Magdalena

harcmistrzyni

Szef Sztabu HOAE „Florek”

Zgódko Marek

harcmistrz

Skarbnik hufca,   komendant Ośrodka „Berdo”

Lidia Mackiewicz - Adamska

harcmistrzyni

Przewodnicząca KSI, członek ZKK

Elżbieta Dołżycka

przewodniczka

Drużynowa 26 DH w Komańczy

Barbara Sikora

przewodniczka

Drużynowa drużyny NS

Izabela Haduch - Wójcik

-

Drużynowa 25 DH w Strachocinie

Elżbieta Pomykała

przewodniczka

Drużynowa GZ w Strachocinie

Jakub Kwaśniewicz

przewodnik

Członek zespołu ds. promocji i wizerunku

Mateusz Piekut

przewodnik

Drużynowy 2 DH, z-ca komendanta hufca

Paulina Myćka

przewodniczka

Drużynowa 42 DH

Katarzyna Kosturska

-

Drużynowa Harcerskiego Klubu Ratownictwa

Natalia Mazur

przewodniczka

Przyboczna 11 DH w Bukowsku

o. Stanisław Lelito

-

Kapelan Hufca Ziemi Sanockiej

 

Czuwaj!

   hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin