Rozkaz L. 4 /2018 z 30 marca

                                                       flaga 100 lat

  Sanok, 30 marca, 2018 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego


Rozkaz L. 4 /2018

1.Informacje i zarządzenia:

1.1. Informuję, że komenda hufca w dniu 8 marca podjęła uchwałę nr 5/X/2018 w sprawie CSE przyjmując Regulamin CSE wraz z załącznikami oraz powierzając Druhowi phm. Ryszardowi Stojowskiemu, zgodnie z § 10 ww. regulaminu obowiązki Kierownika Ścianki Wspinaczkowej w CSE przy ul. Poprzecznej 2 w Sanoku.

 

 

2. Hufiec

2.1. Rozwiązuję sztab organizacyjny Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej. Dziękuję za wykonanie zadania.

2.2. Powołuję sztab organizacyjny obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100. rocznicy utworzenia ZHP w następującym składzie:

  • hm. Jerzy Kwaśniewicz – przygotowanie odznaki okolicznościowej, współpraca przy przygotowaniu wydawnictwa;
  • hm. Zbigniew Osenkowski – przygotowanie kartki okolicznościowej, współpraca przy przygotowaniu wydawnictwa;
  • hm. Marek Zgódko – rozliczenia finansowe, organizacja InO podczas zlotu;
  • phm. Ryszard Stojowski – organizacja zajęć wspinaczkowych podczas zlotu;
  • pwd. Barbara Sikora – praca przy przygotowaniu wydawnictwa;
  • sam. Małgorzata Leszczyńska – organizacja konferencji historycznej;
  • sam. Katarzyna Kosturska – zabezpieczenie medyczne zlotu, współtworzenie programu artystycznego;
  • h.o. Mateusz Kaczkowski – oboźny zlotu;
  • ćw. Hubert Kikiela – drużynowy drużyny sztandarowej;
  • ćw. Mateusz Burczyk – koordynator programu artystycznego.

Instruktorzy i wędrownicy, którzy chcą włączyć się w przygotowania uroczystości proszę o zgłaszanie się do komendantki.

 

3. Drużyny

3.1. Na wniosek drużynowej nadaję 14 DH NS nazwę „Sikorki”. Życzę „Sikorkom”, aby zgodnie z nazwą były pracowite, zapobiegliwe i pożyteczne.

11. Inne

11.1. Przywracam członkostwo w ZHP Druhowi Tomaszowi Matei. Cieszę się z powrotu Druha w szeregi naszej organizacji.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Udzielam pochwały Dh. Elżbiecie Pomykała oraz 25 Gromadzie Zuchowej „Leśne Ludziki” za przygotowanie programu i materiałów na Spotkanie Harcerskich Pokoleń, w dniu 22 lutego, z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

12.2. Dziękuję phm. Katarzynie Chowaniec i pwd. Barbarze Sikora za przygotowanie Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Śpiewamy dla Niepodległej”, który odbył się 24 lutego br.

12.3. Udzielam pochwały następującym drużynowym i drużynom za udział w Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Śpiewamy dla Niepodległej”:

Dziękuję dh. Lidii Przygórzewskiej i dh. Mateuszowi Burczykowi za poprowadzenie koncertu.

 

12.4. Dziękuję za przeprowadzenie zbiórki środków opatrunkowych dla Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio następującym drużynowym i drużynom:

 

Dziękuję Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku za włączenie się do zbiórki oraz Druhnie hm. Jadwidze Stojowskiej i Druhom hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi, hm. Andrzejowi Witalisowi Władyce i phm. Ryszardowi Stojowskiemu za przekazanie środków opatrunkowych.

 

12.5. Udzielam pochwały pwd. Dawidowi Grządzielowi za zorganizowanie wyjazdu patrolu z 5 DH na rajd „Arsenał” do Warszawy, w dniach 23-25 marca br.

 

12.6. Dziękuję sam. Katarzynie Kosturskiej za zorganizowanie wyjazdu do pełnienia służby podczas SMAP w Radymnie, w dniach 23-25 marca. Dziękuję pwd. Angelice Borys za pełnienie funkcji szefowej patrolu służbowego, a pwd. Natalii Mazur i Dh. Emilii Szaszowskiej za opiekę nad uczestnikami wyjazdu.

 

12.7. Dziękuję Ojcu Stanisławowi Lelito za poprowadzenie Harcerskiej Drogi Krzyżowej po Górach Słonnych, w dniu 28 marca.

12.7. Udzielam pochwały h.o. Mateuszowi Kaczkowskiemu i 13 DH KVW im. gen. Władysława Andersa za przygotowanie Harcerskiej Drogi Krzyżowej.

Czuwaj!

   /-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin