Uchwała nr 2/X/2018

Uchwała nr 2/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu kształcenia w roku 2017 i przyjęcia planu kształcenia na rok 2018.

§ 1

Komenda hufca przyjmuje sprawozdanie z realizacji planu kształcenia, stanowiące zał. nr 1 do uchwały.

§ 2

Komenda hufca zatwierdza plan kształcenia na rok 2018, stanowiący zał. nr 2 do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

         Komendant Hufca

hm. Krystyna Chowaniec

           

facebook_page_plugin