Uchwała nr 15/X/2017

  • Drukuj

Uchwała nr 15/X/2017 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 5 grudnia 2017  r. w sprawie przyjęcia planu operacyjnego na rok 2018 r.

§ 1

Komenda hufca przyjmuje do realizacji Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Sanockiej na rok 2018 r. wraz załącznikiem „Kalendarium ważniejszych przedsięwzięć programowych hufca w roku 2018” stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Komenda zobowiązuje komendanta hufca do upowszechnienie planu i koordynowania jego realizacji.

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest komendant hufca, komenda oraz zespoły stałe
i doraźne hufca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

..........................................                                                                  .........................................

 (protokolant)                                                                                                                        (prowadzący obrady)