Uchwała nr 9/X/2017

Uchwała nr 9/X/2017 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 8 czerwca 2017 r.  

w sprawie odpłatności za udział w koloniach i obozach.

§ 1

Na podstawie rozdz. VII p.48 i rozdz. XIII p.103 załącznika do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 136/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej  komenda hufca po analizie kosztorysów planowanych kolonii i obozów letnich ustala następujące zasady udzielania zniżek w odpłatnościach:

a/ dzieci kadry pracującej wolontariacko na wypoczynku  w danym roku  – 50% odpłatności;

b/ dzieci pracowników PASS-Pol – kolonia zuchowa – 450 zł, obóz harcerski w Myczkowcach – 400 zł, obóz w Szklanej Hucie – 1150 zł, obóz naukowy – 900 zł (PASS-POL  przekazał darowiznę na działalność statutową hufca 5 tyś. zł, z tych środków uzupełnione zostaną wydatki na obóz jako wkład własny);

c/ harcerze starsi i wędrownicy pełniący funkcje pomocnicze (tzw. kadra młodzieżowa) – 40% odpłatności.

§ 2

Kadrze HAL zapewnia się zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie OC i NW oraz materiały do prowadzenia zajęć

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

         Komendant Hufca

  hm. Krystyna Chowaniec

           

facebook_page_plugin