Uchwała nr 12/X/2017

  • Drukuj

Uchwała nr 12/X/2017 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zwołania zjazdu sprawozdawczego hufca.

§ 1

Na wniosek komendantki hufca komenda zwołuje zjazd sprawozdawczy Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego dn. 23 listopada (czwartek), o godz. 16.00 w Domu Harcerza w Sanoku, ul. Zielona 39.

§ 2

Komenda zobowiązuje komendantkę hufca do wydania rozkazu o zwołaniu zjazdu oraz umieszczenia go na stronie internetowej hufca, przesłania pocztą elektroniczną kadrze hufca, wywieszenia w siedzibie hufca oraz przekazania do komendy Chorągwi Podkarpackiej nie później niż na 21 dni przed terminem zjazdu, tj. do 1 listopada 2017 r.

§ 3

Komenda zobowiązuje komendantkę hufca do przekazania informacji o terminie i miejscu zjazdu hufca, proponowanym porządku obrad, sprawozdań, materiałów zjazdowych
i wnoszonych  projektów uchwał uczestnikom zjazdu z głosem decydującym osobiście, za pośrednictwem poczty  lub poczty elektronicznej nie później niż na 14 dni przed terminem zjazdu, tj. do 8 listopada 2017 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Protokolant                                                                                          Komendant Hufca

……….…………..                                                                               hm. Krystyna Chowaniec