Uchwała nr 7/X/2017

  • Drukuj

Uchwała nr 7/X/2017 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r.  

w sprawie  przyjęcia  regulaminu Komisji Stopni Instruktorskich

§ 1

Komenda hufca przyjmuje Regulamin Komisji Stopni Instruktorskich stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

         Komendant Hufca

  hm. Krystyna Chowaniec