Uchwała nr 2/X/2017

Uchwała nr 2/X/2017 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej
im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności hufca w 2016 roku.
 
§ 1
 
Komenda hufca przyjmuje sprawozdanie z działalności hufca w 2016 roku, stanowiące zał. nr 1 do uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Komendant Hufca
 
 
/-/ hm. Krystyna Chowaniec
facebook_page_plugin