Rozkaz L. 1/2018 z 16 stycznia

                                                                                         Sanok, 16 stycznia, 2018 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

Rozkaz L. 1/2018

 

1.Informacje i zarządzenia:

1.1.  Informuję, że komenda hufca w dniu 11 stycznia podjęła uchwałę nr 1/X/2018 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Hufca Ziemi Sanockiego w roku 2017.

Sprawozdanie  umieszczone jest na stronie internetowej hufca oraz znajduje się w biurze komendy.

 

 

2. Hufiec

2.1. Powołuję Dh. Elżbietę Pomykałę na szefa sztab organizacyjnego obchodów Dnia Myśli Braterskiej.

2.2. Powołuję sztab organizacyjny Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Śpiewamy dla Niepodległej” w składzie: phm. Katarzyna Chowaniec (szef sztabu), dh. Barbara Sikora, dh. Natalia Krowiak,  sam. Małgorzata Leszczyńska, h.o. Mateusz Kaczkowski. Festiwal odbędzie się w Sanockim Domu Kultury, w dniu 24 lutego 2018 r.

 

3. Drużyny

3.1. Zamykam z wynikiem pozytywnym okres próbny  drużyny harcerskiej NS przy SOSzW
w Sanoku.

3.2. Nadaję drużynie numer – 14 Drużyna Harcerska.

 

6. Harcerska Akcja Zimowa i Letnia

6.1. Powołuję sztab Harcerskiej Akcji Zimowej – 2018 w następującym składzie:

 • Kadra biwaku w Strachocinie 31.01- 02.02: phm. Katarzyna Chowaniec, dh. Izabela Haduch – Wójcik, pwd. Natalia Mazur (komendant biwaku – hm. Krystyna Chowaniec)
 • Biwak próbnej gromady zuchowej w Strachocinie (30.01.) –
 • Biwak 9 DH i 10 DH w Olchowej (9-10.02) –

 

7. Mianowania instruktorów

7.1. Na wniosek KSI z dnia 16 stycznia 2018 r. zamykam z wynikiem  pozytywnym próbę na stopień przewodniczki Druhnie Barbarze Sikora, nadaję Druhnie stopień przewodniczki
i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Za udział w konkursach plastycznych na najpiękniejszą kartkę i najpiękniejszy stroik
 z okazji Świąt Bożego Narodzenia udzielam pochwały następującym gromadom i drużynom:

 • 42 Gromada Zuchowa z Prusieka
 • Próbna Gromada Zuchowa ze Strachociny
 • 15 Gromada Zuchowa z Jaćmierza
 • 51 Gromada Zuchowa z Falejówki
 • 69 Gromada Zuchowa z Zagórza
 • Dzieci ze świetlicy Szkoły Podstawowej nr 6 w Sanoku
 • 26 Drużyna Harcerska z Komańczy
 • 15 Drużyna Harcerska z Jaćmierza
 • 7 Drużyna Harcerska HKT
 • 9 Drużyna Harcerska z Sanoka - Olchowiec
 • 11 Drużyna Harcerska z Bukowska
 • 4 Drużyna Harcerska z Sanoka
 • 16 Drużyna Harcerska z Falejówki
 • 14 Drużyna Harcerska NS z Sanoka

12.2. Udzielam pochwały Harcerskiemu Klubowi Górskiemu i 42 Drużynie Harcerskiej
z Prusieka za podjęcie działań na rzecz WOŚP.

Czuwaj!

   /-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin