Rozkaz L. 22/2017 z 5 grudnia

  • Drukuj

                                                                                               Sanok, 5 grudnia, 2017 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 22/2017

Wyjątki z rozkazów komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP – hm. Mariusza Bezdzietnego:

  • L 11/2017 z dnia 31 października 2017 r.:

3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich

3.5.1. Zwalniam z dniem 2017 roku druha hm. Daniela Bielaka HR z pełnienia obowiązków w Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi. Serdecznie dziękuję za pracę w komisji i życzę satysfakcji w dalszej służbie instruktorskiej.

9. Zaliczenie służby instruktorskiej

9.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2016/2017 następującym druhnom i druhom:

Komendanci Hufców ZHP:

hm. Krystyna Chowaniec, komendantka Hufca Ziemi Sanockiej

  • L 12/2017 z dnia 30 listopada 2017:

3.4. Mianowania na funkcje

3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich

1. Informacje i zarządzenia:

1.1. Informuję, że zjazd sprawozdawczy Hufca Ziemi Sanockiej w dniu 23 listopada udzielił absolutorium komendantce i komendzie hufca za okres od 21.11.2015 r. do 07.11.2017.

1.2. Na wniosek kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” przyznaję Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Hufca Ziemi Sanockiej” Pani Jadwidze Warchoł, Pełnomocnik Burmistrza Sanoka ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1.3. Informuję, że komenda hufca dnia 5 grudnia br. podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr 15/X/2017 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu operacyjnego na rok 2018 r.

Plan operacyjny stanowi załącznik do rozkazu.

1.4. Podaję do wiadomości decyzję komendanta i skarbnika hufca w sprawie składki zadaniowej na wyjazd do Krakowa, w dniu 17 grudnia, na uroczystość rozesłania Betlejemskiego Światła Pokoju: wysokość składki zadaniowej wynosi 40 zł od osoby.

2. Hufiec:

2.1. Rozwiązuję sztab Starszoharcerskiej Nocki na Luzie. Dziękuję za realizację zadania.

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki:

Na wniosek KSI otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie Katarzynie Kosturskiej.

7.3. Otwarcie próby na stopień przewodnikai:

Na wniosek KSI otwieram próbę na stopień przewodnika Druhowi Hubertowi Kikieli.

12. Pochwały, nagrody, wyróżnienia:

12.1. Za przygotowanie i przeprowadzenie biwaku wędrowników „Starszoharcerska Nocka na Luzie” udzielam pochwały sztabowi biwaku w składzie:

  • szef sztabu – phm. Kornel Komenda
  • z-ca ds. programu – phm. Judyta Komenda
  • kwatermistrz – pwd. Mateusz Piekut
  • oboźny – ćw. Hubert Kikiela

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec