Rozkaz L. 21/2017 z 14 listopada

Sanok, 14  listopada, 2017 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 21/2017

  1. Informacje i zarządzenia:

1.1. Informuję, że komenda hufca uchwałą nr 13/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. przyjęła Sprawozdanie komendanta i komendy Hufca Ziemi Sanockiej za okres od 21.11.2015 r. do 07.11.2017 r.

1.2. Informuję, że komenda hufca uchwałą nr 14/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. nadała tytuł „Opiekun Alei Katyńskiej w Sanoku” Pani Alicji Kawskiej i Panu Markowi Wilkowi.

1.3. Informuję, że w głosowaniu na projektami do budżetu obywatelskiego na rok 2018 r. opracowany i zgłoszony przez phm. Ryszarda Stojowskiego projekt o nazwie: Ekstremalnie bezpieczna wspinaczka strefa otwarta

mieszkańców dzielnicy Wójtowstwo, uzyskał największą ilość głosów (633 – 66,15%). Gratuluję i wyrażam szczere uznanie!

1.4.       Na wniosek kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” przyznaję odznaki

Odznaka srebrna:

Lp.

Imię i nazwisko,

Funkcja

Numer

stopień

odznaki

1.

Inspektor Wydziału Organizacyjnego

Pani Barbara Kołodziej

Urzędu Miasta Sanoka

118

2.

Z-ca Burmistrza Sanoka ds.

Pan Edward Olejko

Gospodarki Komunalnej i Architektury

119

3.

Z-ca Burmistrza ds. Społecznych i

Pan Stanisław Chęć

Oświaty

120

4.

pwd. Natalia Mazur

Przyboczna 11 DH

121

5.

z-ca komendanta hufca, drużynowy 2

pwd. Mateusz Piekut

DH

122

6.

pwd. Paulina Myćka

Drużynowa 42 DH

123

7.

pwd. Joanna Różycka

Drużynowa 69 GZ w Zagórzu

124

8.

pwd. Katarzyna Szul

Opiekun 21 DH w Besku

125

9.

Druhna Dorota Gac

Drużynowa 21 DH w Besku

126

Odznaka złota:

Lp.

Imię i nazwisko, stopień

Funkcja

Numer

odznaki

1.

Drużynowa 51 GZ w Falejówce

phm. Alina Rychlicka - Indyk

070

2.

Drużynowa 17 Wielopoziomowej

pwd. Magdalena Kilar

Drużyny Harcerskiej w Nowym

071

Łupkowie

 

 

2. Hufiec

2.1. Rozwiązuję sztab organizacyjny obchodów Święta Niepodległości. Dziękuję za wykonanie zadania.

.

12. Pochwały, nagrody, wyróżnienia:

12.1. Udzielam pochwały drużynowemu 13 DH H.O. Mateuszowi Kaczkowskiemu oraz Druhnom i Druhom z 13 DH: sam. Anna Krzyżanowska, Anna Sidor, Julia Tutak, Inga Kowalik, Louise Niemczyk, Natalia Fedak i Jakub Woźny oraz drużynowemu i druhom z 2 DH: pwd. Mateusz Piekut, Marek Polny i Mateusz Kwaśniewicz za pracę i zaangażowanie w zbieranie podpisów podczas głosowania na zadania w budżecie obywatelskim Sanoka, na rok 2018 r. Dzięki inicjatywie Dh. phm Ryszarda Stojowskiego i Waszej pracy projekt : Ekstremalnie bezpieczna wspinaczka strefa otwarta mieszkańców dzielnicy Wójtowstwo zdobył największą ilość głosów i CSE ma szansę zdecydowanie poprawić warunki funkcjonowania.

12.2 Udzielam pochwały Drużynowym i Drużynom: phm. Ewa Kseniak i 11 DH, phm. Katarzyna  Chowaniec  i  7  DH  HKT,  sam  Małgorzata  Leszczyńska  i  5  DH,  H.O. Mateuszowi Kaczkowskiemu i 13 DH, pwd. Mateuszowi Piekutowi i 2 DH oraz Druhnom z 54 DH za liczny udział w uroczystościach miejsko-gminnych w dniu 11 listopada, za pełnienie wart honorowych, wystawienie drużyny sztandarowej oraz odbieranie wieńców i wiązanek kwiatów. Golgoty Wschodu. Kasia Kosturska, Martynka Maślak, Amelka Krzysztyńska oraz Druhenkom z 54 DH i Druhowi Mateuszowi Burczykowi za występ podczas Koncertu Pieśni Patriotycznej w niedzielę, 12 listopada, w kościele pw. Chrystusa Króla.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

 

facebook_page_plugin