Rozkaz L. 19/2017 z 27 pażdziernika

                                                                                                 Sanok, 27 października, 2017r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 19/2017

1.Informacje i zarządzenia:

1. Informuję, że uchwałą 12/2017 z dnia 26.10.2017 r. komenda hufca, zgodnie z § 49 Statutu ZHP zwołała na dzień 23 listopada, godz. 16.00 w Domu Harcerza zjazd sprawozdawczy hufca. Cele i zadania zjazdu reguluje statut ZHP:

 

§ 49

 1. Zjazd sprawozdawczy hufca odbywa się raz, w połowie kadencji. Szczegółowy terminarz zjazdów sprawozdawczych określa Rada Naczelna ZHP.
 2. Zjazd sprawozdawczy hufca:
  1. rozpatruje sprawozdania władz hufca, w tym sprawozdanie finansowe za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
  2. rozpatruje opinię komisji rewizyjnej hufca i komendy chorągwi w sprawie działalności komendy hufca od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
  3. podejmuje, na wniosek komisji rewizyjnej hufca, uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
 3. W przypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdawczy hufca absolutorium członkowi komendy hufca zjazd może podjąć decyzję o wygaśnięciu jego mandatu i dokonać wyboru uzupełniającego. 
 4. W przypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdawczy hufca absolutorium komendantowi hufca i podjęciu decyzji o wygaśnięciu jego mandatu zjazd sprawozdawczy hufca dokonuje wyboru komendanta i na jego wniosek komendy hufca.
 5. Zjazd sprawozdawczy hufca jest zwoływany przez komendę hufca.

 1. Podaję imienny wykaz osób uprawnionych do udziału w zbiórce z głosem decydującym:

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień

Funkcja

Agnieszka Baranowska

przewodniczka

Drużynowa 16 DH w Falejówce

Waldemar Basak

harcmistrz

Członek ZKK hufca i z-ca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

Daniel Bielak

harcmistrz

Członek Komisji Rewizyjnej

Natalia Krowiak

-

Drużynowa 10 DH w Sanoku

Magdalena Bodziak

harcmistrzyni

Drużynowa 4 DH w Sanoku

Małgorzata Leszczyńska

-

Drużynowa 5 DH w Sanoku

Katarzyna Chowaniec

popdharcmistrzyni

Drużynowa HKT w Sanoku, członek KSI

Krystyna Chowaniec

harcmistrzyni

Komendantka Hufca, członek CKR

Elżbieta Gałązka

harcmistrzyni

Drużynowa 15 DH w Jaćmierzu, członkini komendy hufca i MKSI, szef ZKK

Dorota Gac

-

Drużynowa 21 DH w Besku

Magdalena Kilar

przewodniczka

Drużynowa 17 GZ w Nowym Łupkowie

Kazimierz Kisiołek

harcmistrz

Drużynowy 64 DH w Łukowem, członek MKSI

Kornel Komenda

podharcmistrz

Członek referatu harcerskiego Chorągwi Podkarpackiej ZHP

Klaudia Borczyk

-

Drużynowa 54 DH w Sanoku

Ewa Kseniak

podharcmistrzyni

Drużynowa 11 DH w Bukowsku

Maria Kurkarewicz

podharcmistrzyni

Drużynowa 9 DH w Sanoku, członek komendy hufca

Beata Kuśnierz

-

Drużynowa 42 GZ w Prusieku

Jerzy Kwaśniewicz

harcmistrz

Członek Komendy Hufca i ChSH, Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 72

Julia Mękarska

-

Drużynowa 5 GZ

Joanna Różycka

przewodniczka

Drużynowa 4 GZ i 69 GZ w Zagórzu

Mateusz Kaczkowski

-

Drużynowy 13 DH w Sanoku

Katarzyna Ordon – Harłacz

podharcmistrzyni

przewodnicząca Kręgu Starszyzny

Zbigniew Osenkowski

harcmistrz

członek Komisji Historycznej Hufca

Helena Pacławska

podharcmistrzyni

Przewodnicząca Kręgu Instruktorów Seniorów

Marek Polny

-

Drużynowy 54 GZ w Sanoku

Alina Rychlicka-Indyk

przewodniczka

Drużynowa 51 GZ w Falejówce

Jadwiga Stojowska

harcmistrzyni

Przewodnicząca KSW, przewodnicząca KR, członek MKSI

Ryszard Stojowski

podharcmistrz

Drużynowy HKG „Born to climb”, administrator strony internetowej hufca

Danuta Tutak

podharcmistrzyni

Drużynowa 45 DH w Mrzygłodzie, członek MKSI

Alicja Wolwowicz

podharcmistrzyni

Członek Komisji Historycznej

Alicja Wosik

  harcmistrzyni

Redaktor Sanockiego Skauta, członek KSI

Katarzyna Zgódko

podharcmistrzyni

Członek Rady d.s. Programowych Kręgu Akademickiego „Diablak”

w Krakowie

Zgódko Magdalena

harcmistrzyni

Szef Sztabu HOAE „Florek”

Zgódko Marek

harcmistrz

Skarbnik hufca,  komendant Ośrodka „Berdo”

Lidia Mackiewicz - Adamska

harcmistrzyni

Przewodnicząca KSI, członek ZKK

Elżbieta Dołżycka

-

Drużynowa 26 DH w Komańczy

Barbara Sikora

-

Drużynowa drużyny NS

Izabela Haduch - Wójcik

-

Drużynowa 25 DH w Strachocinie

Elżbieta Pomykała

-

Drużynowa GZ w Strachocinie

Jakub Kwaśniewicz

przewodnik

Członek zespołu ds. promocji i wizerunku

Mateusz Piekut

przewodnik

Drużynowy 2 DH, z-ca komendanta hufca

Paulina Myćka

przewodniczka

Drużynowa 42 DH

Sabina Adamska

przewodniczka

Drużynowa Harcerskiego Klubu Ratownictwa

Natalia Mazur

przewodniczka

Przyboczna 11 DH w Bukowsku

o. Stanisław Lelito

-

Kapelan Hufca Ziemi Sanockiej

Instruktorów niepełniących stałych funkcji zapraszam do udziału w zjeździe z głosem doradczym.

Czuwaj!

Komendant Hufca

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin