Rozkaz L. 17/2017 z 20 pażdziernika

                                                                                               Sanok, 4 listopada, 2017 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 20/2017

 1. Informacje i zarządzenia
 1. Podaję wyniki eliminacji hufcowych XXV Ogólnopolskiego Harcerskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”

– kategoria I (zuchy, klasa I-III szkoły podstawowej - wyróżnienie dla Sandry Fik z 15 GZ w Jaćmierzu,

- kategoria II (harcerze młodsi, klasy IV-VI szkoły podstawowej):
 I miejsce – Maja Perkołup z 11 DH w Bukowsku,
II miejsce - Martyna Mazur i Justyna Jakiel z 15 DH w Jaćmierzu,
III miejsce – Patrycja Garbińska z 15 DH w Jaćmierzu, Mateusz Hanus i Zuzanna Podulka z 11 DH w Bukowsku.

Wyrażam uznanie dla wszystkich uczestników konkursu za włożony trud i przygotowanie się do konkursu. Dziękuję Drużynowym za zainspirowanie wychowanków do udziału w konkursie oraz za przygotowanie ich do konkursu.

 1. Za udział w konkursie „Życie i dzieło księdza hm. Zdzisława Peszkowskiego:, organizowanym dla uczczenia 10. rocznicy śmierci Księdza wyróżnienia i nagrody książkowe otrzymują: 
 • Natalia Jagniszczak,
 • Zuzanna Gadomska - 7 DH „HKT” (wywiad)
 • Kinga Husejko - 9 DH (praca plastyczna)
 1. Hufiec:
 1. Powołuję sztab organizacyjny obchodów Święta Niepodległości:
 • (capstrzyk 10 listopada)
 • (warty i Koncert Pieśni Patriotycznej)
 • (drużyna sztandarowa)
 • (poczet sztandarowy Koła ŚZŻAK)

2.2. Powołuję sztab organizacyjny Starszoharcerskiej Nocki na Luzie, która odbędzie się w dniach 17-19 listopada w Zagórzu:

 • szef sztabu – phm. Kornel Komenda
 • z-ca ds. programu – phm. Judyta Komenda
 • kwatermistrz – pwd. Mateusz Piekut
 1. Drużyny:
 1. Zwalniam z funkcji  przewodniczącej Harcerskiego Klubu Ratownictwa Druhnę pwd. Sabinę Adamską. Dziękuję Druhnie za rzetelne prowadzenie klubu.
 2. Mianuję przewodniczącą HKR Druhnę Katarzynę Kosturską. Życzę Druhnie satysfakcji z podjętej służby!

  7. Mianowania instruktorów

7.1. Z powodu ustania członkostwa w ZHP zamykam ze skutkiem negatywnym próbę na stopień pwd Druhowi Damianowi Ziemlewiczowi.

12. Pochwały, nagrody, wyróżnienia:

12.1. Udzielam pochwały następującym drużynom za służbę podczas kwest w dniach 31.10-02.11.2017 r:

 • 13 DH KWV im. gen. Władysława Andersa z Sanoka
 • 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego” z Sanoka
 • 2 DH „Mouse” im. hm. Aleksandra Kamińskiego z Sanoka
 • 7 DH „Harcerski Klub Turystyczny” z Sanoka
 • 54 DH im. Kurierów Beskidzkich ZWZ – AK z Sanoka
 • 10 DH „Kremenaros” z Sanoka
 • 64 DH „Kormorany” im. Wincentego Pola z Łukowego
 • 11 DH z Bukowska

12. 2. Dziękuję phm. Marii Kurkarewicz, Dh Agnieszce Polańskiej, pwd. Paulinie Myćka, phm. Katarzynie Chowaniec za wykonanie stroików na groby żołnierskie i harcerskie.

Dziękuję Pani Janinie Menio za materiały do wykonania stroików.

12.3. Składam podziękowania Pani Magdalenie Czytajło za ofiarowanie chryzantem i szarfy do wykonania stroików.

12.4. Za zebranie i przekazanie zniczy na polskie cmentarze w parafii Nowe Miasto na Ukrainie dziękuję:

 • Szkole Podstawowej w Zahutyniu
 • Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie
 • Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
 • 25 Drużynie Harcerskiej w Strachocinie
 • 9 Drużynie Harcerskiej w Sanoku-Olchowcach
 • 4 Drużynie Harcerskiej „Dolina Sanu” w Sanoku
 • 11 Drużynie Harcerskiej w Bukowsku
 • Pani Annie Błażowskiej z Brzozowca 

12.5. Dziękuję hm. Magdalenie Zgódko za przeprowadzenie hufcowych eliminacji hufcowych XXV Ogólnopolskiego Harcerskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”. Dziękuję Paniom Polonistkom – Agnieszce Gacek i Agnieszce Klepacz za pracę w jury konkursu.

13. Inne

13.1. Komenda kursu przewodnikowskiego, zorganizowanego przez Zespół Kadry Kształcącej Hufca Ziemi Sanockiej w dniach 26 – 30 czerwca 2017 r. oraz realizacja indywidualna zadań dodatkowych (do 20 października)  br. przyznała dyplomy ukończenia kursu następującym Osobom:

Lp.

Imię i nazwisko

Hufiec

Numer dyplomu

Barbara Sikora

Ziemi Sanockiej

3/2017

2

Agnieszka Trześniowska

Brzozów

4/2017

Natalia Krowiak

Ziemi Sanockiej

5/2017

Marek Polny

Ziemi Sanockiej

6/2017

 5

Katarzyna Kosturska

Ziemi Sanockiej

7/2017

 6

Emilia Szaszowska

Ziemi Sanockiej

8/2017

 7

Samuela Bałdyga

Ziemi Sanockiej

9/2017

 8

Anna Marut

Ziemi Sanockiej

10/2017

 9

Małgorzata Leszczyńska

Ziemi Sanockiej

11/2017

 

 

 

 

 

 

14. Sprostowania

14.1. Sprostowanie do rozkazu L19/2017 – do wykazu osób uprawnionych do udziału w zjeździe sprawozdawczym hufca, w dniu 23 listopada dodaję: Druhna Katarzyna Kosturska, przewodnicząca HKR.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin