Rozkaz L. 16/2017 z 27 września

Sanok, 27 września, 2017 r. 
Chorągiew Podkarpacka ZHP
Komendant Hufca Ziemi Sanockiej
im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego
 
 
Rozkaz L. 16/2017
 
1. Informacje i zarządzenia:
1.1. Informuję, że komenda hufca w dniu  8 września br. uchwałą nr 11/2017 powołała na funkcję zastępcy komendanta hufca pwd. Mateusza Piekuta. Gratuluję Druhowi wyboru i życzę satysfakcji z podjętej służby.
 
 
2. Hufiec:
2.1. Na podstawie decyzji  dnia 15 września br. JE Arcybiskupa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego mianuję Ojca Stanisława Lelito Kapelanem Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego. To wielka radość, że nasz hufiec znów ma kapelana!
 
2.2. Powołuję sztab organizacyjny Zlotu Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z okazji 10. rocznicy śmierci patrona Hufca: Komendant – phm. Maria Kurkarewicz, 
z-ca – phm. Katarzyna Chowaniec, 
oboźny – pwd. Mateusz Piekut, 
programowcy: phm. Ryszard Stojowski, sam. Katarzyna Kosturska, ćw. Mateusz Kaczkowski.
 
2.3. Powołuję komisję do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku rzeczowego hufca w składzie: przewodnicząca – phm. Maria Kurkarewicz, członkowie: hm. Waldemar Basak, pwd. Mateusz Piekut. Proszę o przeprowadzenie inwentaryzacji w terminie – do 15 grudnia.
 
2.4. Powołuję komisję do przeprowadzenia kasacji zużytego sprzętu w składzie: przewodniczący: hm. Daniel Bielak, członkowie: phm. Katarzyna Ordon – Harłacz, pwd. Jakub Kwaśniewicz. Proszę o dokonanie przeglądu sprzętu i sporządzenie protokołu w terminie - do 15 listopada.
 
3. Drużyny:
 
3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 5 GZ „Wilczki z Czerwonego Lasu” Druhnę pwd. Martynę Łuczka. Dziękuję Druhnie za owocne i rzetelne prowadzenie gromady.
 
3.2. Mianuję drużynową 5 Gromady Zuchowej sam. Julię Mękarską.  Życzę Druhnie satysfakcji z podjętej służby!
 
3.3. Informuję, że Harcerski Klub Turystyczny, działający jako drużyna harcerska, otrzymuje numer : 7 Drużyna Harcerska i nazwę - Harcerski Klub Turystyczny. Drużynową 7 DH mianuję phm. Katarzynę Chowaniec. Decyzja wynika ze zmian w przepisach prawa ZHP.
 
 
7. Mianowania instruktorów
7.1. Z powodu ustania członkostwa w ZHP zamykam ze skutkiem negatywnym próbę na stopień pwd Druhnie Klaudii Bieńko.
 
10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
 
10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 27 września 2017 r. zgodnie z § 24 pkt. 1 Statutu ZHP ustaje  członkostwo w ZHP następujących osób:
pwd. Janusz Masłyk
phm. Anna Borczyk 
phm. Maria Hanus
 
10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 27 września 2017 r. zgodnie z § 24 pkt. 4 Statutu ZHP ustaje  członkostwo w ZHP następujących osób:
dh. Klaudia Bieńko
 
12. Pochwały, nagrody, wyróżnienia:
 
12.1. Za 5-letnią współpracę nadaję Zarządowi Głównemu Polskiego Związku Wędkarskiego Złotą Odznakę „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej”.
 
12. 2. Udzielam pochwały następującym jednostkom hufca za udział w uroczystościach 78. rocznicy bitwy pod Bykowcami, w dniu 10 września br.: 
51 Gromada Zuchowa z Falejówki
16 Drużyna Harcerska z Falejówki
13 DH KWV im. gen. Władysława Andersa z Sanoka
5 DH im. Janka Bytnara „Rudego” z Sanoka
2 DH „Mouse” im. hm. Aleksandra Kamińskiego z Sanoka
 
12.3. Za udział w uroczystościach 78. rocznicy agresji ZSRR na Polskę w dniu 17 września udzielam pochwały 13 DH KW i 5 DH oraz 3 harcerkom z 54 DH.
 
12.4. Za wystawienie sztandaru Koła ŚZŻAK w Sanoku na uroczystości przysięgi wojskowej w dniu 24 września dziękuję ćw. Mateuszowi Kaczkowskiemu i 13 DH KWV. 
 
  
Czuwaj!
/-/ hm. Krystyna Chowaniec
 
 
 
 
 
facebook_page_plugin