Rozkaz L. 15/2017 z 8 września

                                                                                                Sanok, 8 września, 2017 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 15/2017

  1. Informacje i zarządzenia:

1.1. Informuję, że delegatami na XL Zjazd ZHP z rejonu hufców Brzozów, Krosno, Bieszczadzkiego i Ziemi Sanockiej zostali: hm. Jadwiga Stojowska (Hufiec Ziemi Sanockiej) i hm. Łukasz Wójcik (Hufiec Krosno). Gratuluję delegatom i życzę satysfakcji z podjętej służby.

 

 

3. Drużyny

3.1. Zwalniam z funkcji opiekuna 42 DH w Prusieku, ze względu na osiągnięcie pełnoletności przez Drużynową,  Druhnę hm. Magdalenę Zgódko.

3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej 54 GZ „Wilczki z Zielonej Doliny” Druhnę Dominikę Polańską. Dziękuję Druhnie za owocne i rzetelne prowadzenie gromady.

3.3. Mianuję drużynowym 54 Gromady Zuchowej „Wilczki z Zielonej Doliny” Druha Marka Polnego. Opiekunem 54 GZ mianuję Druha pwd. Mateusza Piekuta. Dziękuję Druhom za podjęcie nowych obszarów służby instruktorskiej.

3.4. Zwalniam z funkcji drużynowego 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego” Druha pwd. Dawida Grządziela. Jednocześnie mianuję Druha opiekunem Drużyny.

3.5. Na wniosek Rady Drużyny 5 DH im. Janka Bytnara :”Rudego” mianuję drużynową tej drużyny Druhnę samarytankę Małgorzatę Leszczyńską. Gratuluję Druhnie zaufania harcerek i harcerzy oraz życzę satysfakcji z pełnienie, tej najważniejszej w ZHP, funkcji.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Wyróżniam Harcerski Klub Turystyczny, 13 DH KWV i 42 DH za realizację zadania „78. rocznica wybuchu II wojny światowej”.

12.2. Udzielam pochwały pwd. Paulinie Myćka za pracę przy tomiku poetyckim „Kwiat goryczki z Berda”.

12.3. Za udział w V Zlocie Kadry ZHP, w dniach 18-22 sierpnia 2017 r. , który odbył się
w Kielcach, wyróżniam Druhny: pwd. Paulinę Myćka i sam. Małgorzatę Leszczyńską.

12.4. Udzielam pochwały następującym Druhnom i Druhom za kwestę podczas Pikniku Rodzinnego w dniu 3 września na sanockim skansenie: pwd. Dawid Grządziel, ćw. Mateusz Kaczkowski, Druhny Dominika Śnieżek, Martyna Śnieżek, Julia Tutak i Anna Krzyżanowska.

12.5. Dziękuję phm. Katarzynie Chowaniec i phm. Ewie Kseniak oraz harcerkom
i harcerzom uczestniczącym w dniu 8 września br. w Wieczorze Miłosierdzia w Zboiskach za kolejną służbę.

12. 6. Udzielam pochwały następującym jednostkom hufca za udział w uroczystościach 78. rocznicy bitwy pod Bykowcami, w dniu 10 września br.:

  • 51 Gromada Zuchowa z Falejówki
  • 16 Drużyna Harcerska z Falejówki
  • 13 DH KWV im. gen. Władysława Andersa z Sanoka
  • 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego” z Sanoka
  • 2 DH „Mouse” im. hm. Aleksandra Kamińskiego z Sanoka

 Czuwaj!

   /-/ hm. Krystyna Chowaniec

 

 

facebook_page_plugin