Rozkaz L. 13/2017 z 16 sierpnia 2017

                                                                                      Sanok, 16 sierpnia, 2017r.

 

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 13/2017

1.Informacje i zarządzenia:

Na podstawie § 66 Statutu ZHP w łączności z Uchwałą nr 51/XXXVIIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 04 marca 2017 r. - Ordynacja wyborcza ZHP pkt. 21 oraz Uchwałą nr 22/2017 z dnia 08 maja 2017 r. Komendy Chorągwi Podkarpackiej w sprawie ustanowienia rejonów wyborczych oraz określenia liczby delegatów wybieranych w rejonach na XL Zjazd ZHP, po zasięgnięciu opinii komendantów hufców - zarządzam w dniu 06 września 2017 roku zbiórkę wyborczą dla rejonu, który tworzą hufce: Brzozów, Krosno, Bieszczadzki w Lesku, Ziemi Sanockiej w Sanoku.

Zbiórka odbędzie się w Szkole Podstawowej w Brzozowie, przy ulicy Parkowej 5, o godzinie 17:00.

  1. Podaję imienny wykaz instruktorów uprawnionych do udziału w zbiórce:

Zgodnie z Ordynacja wyborczą ZHP (Uchwała nr 51/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r.) z głosem decydującym w zbiórce wyborczej biorą udział członkowie ZHP pełniący funkcje instruktorskie, mający przydział służbowy do tego hufca, którego zbiórka dotyczy, i opłaconą podstawową składkę członkowską.

Bierne prawo wyborcze mają wszyscy instruktorzy ZHP, mający przydział służbowy do Hufca Ziemie Sanockiej:

Uczestnicy zbiórki z biernym prawem wyborczym:

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień

Adamska Sabina

przewodniczka

Babiak Elżbieta

przewodniczka

Baranowska Agnieszka

przewodniczka

Basak Waldemar

harcmistrz

Bielak Daniel

harcmistrz

Bielak Edyta

podharcmistrzyni

Bodziak Magdalena

podharcmistrzyni

Borczyk Anna

podharcmistrzyni

Borys Angelika

przewodniczka

Chowaniec Katarzyna

podharcmistrzyni

Chytła Grażyna

podharcmistrzyni

Gałązka Elżbieta

harcmistrzyni

Grządziel Dawid

przewodnik

Hanus Maria

podharcmistrzyni

Hryszko Justyna

przewodniczka

Kilar Magdalena

przewodniczka

Kisiołek Kazimierz

harcmistrz

Klimkowska – Bil Magdalena

harcmistrzyni

Komenda Kornel

podharcmistrz

Kseniak Ewa

podharcmistrzyni

Kurkarewicz Maria

podharcmistrzyni

Kwaśniewicz Jakub

przewodnik

Kwaśniewicz Jerzy

harcmistrz

Łuczka Martyna

przewodniczka

Mackiewicz-Adamska Lidia

harcmistrzyni

Mazur Natalia

przewodniczka

Masłyk Janusz

przewodnik

Masłyk Radosław

podharcmistrz

Myćka Paulina

przewodniczka

Nastała Małgorzata

przewodniczka

Ordon - Harłacz Katarzyna

podharcmistrzyni

Osenkowski Zbigniew

harcmistrz

Pacławski Ryszard

harcmistrz

Piekut Mateusz

przewodnik

Różycka Joanna

przewodniczka

Rychlicka-Indyk Alina

podharcmistrzyni

Sołtys Bożena

podharcmistrzyni

Stojowska Jadwiga

harcmistrzyni

Stojowski Ryszard

podharcmistrz

Szul Katarzyna

przewodniczka

Tutak Danuta

podharcmistrzyni

Wolwowicz Alicja

podharcmistrzyni

Zielonka Lidia

harcmistrzyni

Zgódko Katarzyna

podharcmistrzyni

Zgódko Magdalena

harcmistrzyni

Zgódko Marek

harcmistrz

Pacławska Helena

podharcmistrzyni

Pankiewicz Jarosław

podharcmistrz

Penar Eugenia

harcmistrzyni

Siekierzyńska Maria

harcmistrzyni

Wicijowska Lidia

podharcmistrzyni

Władyka Witalis Andrzej

harcmistrz

Wosik Alicja

podharcmistrzyni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy zbiórki z czynnym prawem wyborczym:

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień

Funkcja

Agnieszka Baranowska

przewodniczka

Drużynowa 16 DH w Falejówce

Waldemar Basak

harcmistrz

Członek ZKK hufca i z-ca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

Daniel Bielak

harcmistrz

Członek Komisji Rewizyjnej

Natalia Krowiak

-

Drużynowa 10 DH w Sanoku

Magdalena Bodziak

harcmistrzyni

Drużynowa 4 DH w Sanoku

Dawid Grządziel

przewodnik

Drużynowy 5 DH w Sanoku

Katarzyna Chowaniec

przewodniczka

Drużynowa HKT w Sanoku, członek KSI

Krystyna Chowaniec

harcmistrzyni

Komendantka Hufca, członek CKR

Elżbieta Gałązka

harcmistrzyni

Drużynowa 15 DH w Jaćmierzu, członek komendy hufca i MKSI, szef ZKK

Dorota Gac

-

Drużynowa 21 DH w Besku

Magdalena Kilar

przewodniczka

Drużynowa 17 GZ w Nowym Łupkowie

Kazimierz Kisiołek

harcmistrz

Drużynowy 64 DH w Łukowem, członek MKSI

Kornel Komenda

podharcmistrz

Członek zespołu programowego Chorągwi Podkarpackiej ZHP

Klaudia Borczyk

-

Drużynowa 54 DH w Sanoku

Ewa Kseniak

podharcmistrzyni

Drużynowa 11 DH w Bukowsku

Maria Kurkarewicz

podharcmistrzyni

Drużynowa 9 DH w Sanoku, czlonek komendy hufca

Beata Kuśnierz

-

Drużynowa 42 GZ w Prusieku

Jerzy Kwaśniewicz

harcmistrz

Członek Komendy Hufca i ChSH, Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 72

Łuczka Martyna

-

Drużynowa 5 GZ

Joanna Różycka

przewodniczka

Drużynowa 4 GZ i 69 GZ w Zagórzu

Mateusz Kaczkowski

-

Drużynowy 13 DH w Sanoku

Katarzyna Ordon – Harłacz

podharcmistrzyni

przewodnicząca Kręgu Starszyzny

Zbigniew Osenkowski

harcmistrz

członek Komisji Historycznej Hufca

Helena Pacławska

podharcmistrzyni

Przewodnicząca Kręgu Instruktorów Seniorów

Dominika Polańska

-

Drużynowa 54 GZ w Sanoku

Alina Rychlicka-Indyk

przewodniczka

Drużynowa 51 GZ w Falejówce

Jadwiga Stojowska

harcmistrzyni

Przewodnicząca KSW, przewodnicząca KR, członek MKSI

Ryszard Stojowski

podharcmistrz

Drużynowy HKG „Born to climb”, administrator strony internetowej hufca

Danuta Tutak

podharcmistrzyni

Drużynowa 45 DH w Mrzygłodzie, członek MKSI

Alicja Wolwowicz

podharcmistrzyni

Członek Komisji Historycznej

Alicja Wosik

podharcmistrzyni

Redaktor Sanockiego Skauta, członek KSI

Katarzyna Zgódko

podharcmistrzyni

Członek Rady d.s. Programowych Kręgu Akademickiego „Diablak” w Krakowie

Zgódko Magdalena

harcmistrzyni

Opiekun 42 DH

Zgódko Marek

harcmistrz

Skarbnik hufca ,  komendant Ośrodka „Berdo”

Lidia Mackiewicz - Adamska

harcmistrzyni

Przewodnicząca KSI, członek ZKK

Elżbieta Dołżycka

-

Drużynowa 26 DH w Komańczy

Barbara Sikora

-

Drużynowa drużyny NS

Izabela Haduch - Wójcik

-

Drużynowa 25 DH w Strachocinie

Elżbieta Pomykała

-

Drużynowa GZ w Strachocinie

Jakub Kwaśniewicz

przewodnik

Członek zespołu ds. promocji i wizerunku

Mateusz Piekut

przewodnik

Drużynowy 2 DH

Paulina Myćka

przewodniczka

Drużynowa 42 DH

Sabina Adamska

przewodniczka

Drużynowa Harcerskiego Klubu Ratownictwa

Czuwaj!

Komendant Hufca

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin