Rozkaz L 12/2017 z 7 lipca

                                                                                                       Sanok, 7 lipca, 2017r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 12/2017

 1.Informacje i zarządzenia:

1.1. Informuję, że Komenda Hufca Ziemi Sanockiej w dniu 6 lipca br. podjęła Uchwałę nr 10/X/2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji phm. Radosława Masłyka z funkcji z-cy komendanta hufca z powodu wyjazdu. Komenda wyraziła podziękowanie Druhowi za 1,5 roku pracy w komendzie.

2. Hufiec

2.1. Rozwiązuję komendę biwaku szkoleniowego drużyn hufca w dniach 24/25 czerwca. Dziękuję za realizację zadania.

2.2.Rozwiązuje komendę kursu drużynowych gromad zuchowych, organizowanego w dniach 26-30 czerwca, w składzie:

 • Komendantka kursu – hm. Kamila Frydrych (SOKK)
 • Kadra kursu – hm. Daniel Bielak, hm. Alina Basak

Dziękuję za wzorową realizację zadania.

2.3. Podaję listę absolwentów kursu drużynowych gromad zuchowych:

Lp

Imię i nazwisko

Nr dyplomu

Hufiec

Anna Czubek

1/2017

Ziemi Sanockiej

Lidia Przygórzewska

uczestnictwo

Ziemi Sanockiej

Zuzanna Dąbrowska

uczestnictwo

Ziemi Sanockiej

Karolina Dżugan

uczestnictwo

Ziemi Sanockiej

Paulina Tomczewska

uczestnictwo

Ziemi Sanockiej

Amelia Krzysztyńska

uczestnictwo

Ziemi Sanockiej

Katarzyna Borek

uczestnictwo

Ziemi Sanockiej

Martyna Maślak

uczestnictwo

Ziemi Sanockiej

Kaja Kopiec

uczestnictwo

Ziemi Sanockiej

Weronika Nowakowska

uczestnictwo

Ziemi Sanockiej

pwd. Beata Malawska

2/2017

Brzozów

Kinga Nowakowska

uczestnictwo

Ziemi Sanockiej

 

3. Drużyny

3.1. Zwalniam z funkcji opiekuna 10 DH Panią Ewę Zagórską. Dziękuję za współpracę. Nowy opiekun z ramienia Rady Pedagogicznej zostanie powołany, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, na początku nowego roku szkolnego.

 

7. Mianowania instruktorów

7.1. Przyjmuję w poczet instruktorów ZHP, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego, z dniem 29.06.2017 Druha Dawida Grządziela.

7.2. Na wniosek KSI z dnia 4 lipca br. otwieram próbę na stopień przewodniczki Dh. Małgorzacie Leszczyńskiej. Opiekunem próby jest phm. Kornel Komenda.

7.3. Na wniosek KSI z dnia 4 lipca br. otwieram próbę na stopień przewodniczki Dh. Samueli Bałdyga. Opiekunem próby jest phm. Ewa Kseniak.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Udzielam pochwały kadrze biwaku szkoleniowego w dniach 24/25 czerwca:

 • zastępca komendanta biwaku
 • Agnieszce Polańskiej – przygotowywanie posiłków
 • Annie Czubek,
 • Annie Marut, przygotowanie obrzędowego ogniska
 • przeprowadzenie zajęć linowych
 • Mateuszowi Kaczkowskiemu i 13 DH – przeprowadzenie gry terenowej

Za udział w biwaku dziękuję:

 • i 4 Drużynie Harcerskiej „Dolina Sanu”
 • i Harcerskiemu Klubowi Górskiemu

 1. Dziękuję kadrze kursu drużynowych gromad zuchowych za przeprowadzenie zajęć:
 • Komendantka kursu – hm. Kamila Frydrych (SOKK)
 • Kadra kursu – hm. Daniel Bielak, hm. Alina Basak

 

Czuwaj!

         Komendant Hufca

   /-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin