Rozkaz L 11/2017 z 20 czerwca

                                                                                                                       Sanok, 20 czerwca, 2017r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego 

Rozkaz L. 11/2017

 2. Hufiec

2.1. Powołuję do komendy biwaku szkoleniowego drużyn hufca w dniach 24/25 czerwca następujące Druhny i Druhów:

  • zastępca komendanta biwaku
  • Anna Czubek,
  • Anna Marut, przygotowanie obrzędowego ogniska
  • przeprowadzenie zajęć linowych
  • Mateusz Kaczkowski – przeprowadzenie gry terenowej

 

2.2. Powołuję komendę kursu przewodnikowskiego, organizowanego w dniach 26-30 czerwca, w składzie:

  • Komendantka kursu – hm. Krystyna Chowaniec (SOKK 45/2017)
  • Kadra kursu – hm. Daniel Bielak (SOKK), hm. Alina Basak (BOKK), hm. Waldemar Basak (BOKK).

2.3. Powołuję komendę kursu drużynowych gromad zuchowych, organizowanego w dniach 26-30 czerwca, w składzie:

  • Komendantka kursu – hm. Kamila Frydrych (SOKK)
  • Kadra kursu – hm. Daniel Bielak, hm. Alina Basak

7. Mianowania instruktorów

7.1. Przyjmuję w poczet instruktorów ZHP, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego, Druhnę przewodniczkę Paulinę Myćka.

7.2. Przyjmuję w poczet instruktorów ZHP, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego, Druhnę przewodniczkę Natalię Mazur

12. Pochwały, wyróżnienia:

12.1. Dziękuję Druhnom Annie Czubek i Natalii Krowiak za występ na uroczystości wręczenia nagród Rady Miasta i Burmistrza Sanoka w dniu 14 czerwca br.

   Czuwaj!

 

 /-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin