Rozkaz L. 4/2017 z 6 marca

Sanok, 6 marca, 2017r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 4/2017

1.Informacje i zarządzenia:

1.1.  Informuję, że komenda hufca w dniu 2 marca  zaakceptowała regulamin turnieju o tytuł gromady/drużyny roku (załącznik do protokołu).

1.2. Informuję, że do udziału w 47. Rajdzie Arsenał (Warszawa, 24-26 marca br.) zakwalifikowały się 2 patrole z 5 DH i 1 patrol z HKT. Gratuluję realizacji zadania przedrajdowego i życzę powodzenia na trasie rajdu.

2. Hufiec

2.1. Mianuję pwd. Sabinę Adamską odpowiedzialną za przygotowanie wyjazdu reprezentacji hufca na  Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które  w tym roku odbędzie się w dniach 7-9 kwietnia 
w Ustrzykach Dolnych. Termin zgłoszeń upływa 19 marca 2017 r.

2.2. Mianuję komendantem XX Zlotu Harcerzy – Ekologów, podsumowującego 28. Edycję Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek  phm. Radosława Masłyka

2.3. Powołuję sztab Harcerskiej Drogi Krzyżowej w składzie: Dh. o. Stanisław Lelito, phm. Katarzyna Chowaniec, Dh. Dawid Grządziel. Drużyna sztabowa – HKT.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Na wniosek MKSI z dnia 2 marca 2017 r. zamykam Druhnie Joannie Różyckiej próbę ze skutkiem pozytywnym, nadaję Druhnie stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego. Dziękuję phm. Alicji Wosik za rzetelne wykonanie obowiązków opiekuna próby.

 

6. Harcerska Akcja Zimowa i Letnia

6.1. Powołuję sztab HAL – 2017 w następującym składzie:

hm. Marek Zgódko – komendanta ośrodka „Berdo”, skarbnik hufca

phm. Katarzyna Chowaniec – komendantka obozu w Szklanej Hucie

phm. Maria Kurkarewicz – komendantka kolonii zuchowej w ośrodku „Berdo”

10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków

10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem wydania rozkazu,  zgodnie z § 24  pkt. 1 Statutu ZHP, ustało członkostwo w ZHP phm. Jarosławowi Pankiewiczowi  w wyniku złożenia oświadczenia o wystąpieniu z organizacji. Dziękuję Druhowi za wiele lat służby i liczę na szybki powrót Druha w harcerskie szeregi.

13. Inne

13.1. Przyjmuję do Związku Harcerstwa Polskiego, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej,  Druha o. Stanisława Lelito. To zaszczyt i radość dla naszego środowiska. Otwieram Druhowi próbę harcerza.

13.2. Informuję, że warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich w dniu 17 stycznia br. ukończyły Druhny:

Dziękuję hm. Elżbiecie Gałązka za przeprowadzenie warsztatów.

Czuwaj!

   hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin