Rozkaz L. 2/2017 z 10 lutego

                                                                                     Sanok, 10 lutego, 2017r.

  Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

Rozkaz L. 2/2017

1.Informacje i zarządzenia:

1.1.  Informuję, że komenda hufca w dniu 2 lutego przyjęła 4 uchwały:

  • uchwałę nr 3/X/2017 w sprawie oceny działalności drużyny harcerskiej w Strachocinie w okresie próbnym
  • uchwałę nr 4/X/2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Centrum Sportów Ekstremalnych HKG
  • uchwałę nr 5/2017 w sprawie w sprawie  przyjęcia  sprawozdania finansowego ośrodka „Berdo” za rok 2016
  • uchwałę nr 6/2017 w sprawie nadania tytułu „Instruktor Roku 2016”

1.2. Informuję, że 11 lutego (rozpoczęcie godz. 9.00) i 17 lutego (godz. 16.00) odbędą się zajęcia kursu z pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs prowadzi phm. Radosław Masłyk, zawodowy ratownik medyczny.

 

2. Hufiec

2.1. Powołuję sztab organizacyjny obchodów Dnia Myśli Braterskiej w składzie: phm. Katarzyna Chowaniec, pwd. Martyna Łuczka, phm. Radosław Masłyk, pwd. Mateusz Piekut oraz  dh. Ewelina Łuczka i dh. Oliwia Radwańska,

3. Drużyny

3.1. Po uzyskaniu przez próbną Drużynę Harcerską w Strachocinie pozytywnej oceny działalności nadaję drużynie numer – 25. Pełna nazwa drużyny brzmi: 25 Drużyna Harcerska w Strachocinie.

 

6. Harcerska Akcja Zimowa i Letnia

6.1. Rozwiązuję sztab Harcerskiej Akcji Zimowej – 2017 w następującym składzie:

  • Kadra biwaku wędrownego 2 DH - ;
  • Kadra biwaku 5 DH w Załużu - ;
  • Kadra biwaku HKT i 10 DH w Komańczy -
  • Zajęcia w Domu Harcerza:
  • Wycieczka próbnej gromady zuchowej w Strachocinie do Sanoka –
  • Biwak próbnej drużyny harcerskiej w Strachocinie – dh. Izabela Haduch – Wójcik.

6. 2. Zwolnienia komendantów:

6.2.1. Zwalniam z funkcji komendanta biwaków w Polanie i Załużu phm. Radosława Masłyka.

6.2.2. Zwalniam z funkcji komendantki biwaku w Komańczy phm. Katarzynę Chowaniec

Dziękuję bardzo kadrze HAZ za inwencję, zaangażowanie, za troskę o wszechstronny rozwój  wychowanków, za rzetelną służbę.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Dziękuję Druhnom i Druhom, którzy wystąpili w koncercie na rzecz WOŚP. Udzielam pochwały Dh. Mateuszowi Piekutowi za koordynację zadania.

12.2. Udzielam pochwały Harcerskiemu Klubowi Górskiemu i 42 Drużynie Harcerskiej
z Prusieka  za podjęcie działań na rzecz WOŚP.

12.3. Dziękuję Druhnie Annie Czubek i Druhowi Mateuszowi Burczykowi za występ na spotkaniu opłatkowym Koła ŚZŻAK w Sanoku.

 Czuwaj!

   /-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin