Rozkaz L. 1/2017 z 17 stycznia

                                                                                     Sanok, 17 stycznia, 2017 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 Rozkaz L. 1/2017

1.Informacje i zarządzenia:

1.1.  Informuję, że komenda hufca w dniu 5 stycznia przyjęła 2 uchwały:

  • uchwałę nr 1/X/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kształcenia w 2016 roku oraz przyjęcia Planu kształcenia na rok 2017;
  • uchwałę nr 2/X/2017 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Hufca Ziemi Sanockiego w roku 2016.

Oba sprawozdania  oraz plan umieszczone są na stronie hufca oraz znajdują się w biurze komendy.

2. Hufiec

2.1. Powołuję sztab organizacyjny Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Przyjaźń da ci moc” w składzie: Klaudia Borczyk, Tomasz Rajski, Jakub Janik. Festiwal odbędzie się
w Sanockim Domu Kultury, w dniu 18 lutego 2017 r.

3. Drużyny

3.1. Powołuję próbną drużynę harcerską przy SOSzW w Sanoku.

3.2. Drużynową próbnej drużyny harcerskiej przy SOSzW w Sanoku mianuję Druhnę Barbarę Sikora

6. Harcerska Akcja Zimowa i Letnia

6.1. Powołuję sztab Harcerskiej Akcji Zimowej – 2017 w następującym składzie:

  • Kadra biwaku wędrownego 2 DH - ;
  • Kadra biwaku 5 DH w Załużu - ;
  • Kadra biwaku HKT i 10 DH w Komańczy -
  • Zajęcia w Domu Harcerza:
  • Rajd pieszy 13 DH –
  • Wycieczka próbnej gromady zuchowej w Strachocinie do Sanoka –
  • Biwak próbnej drużyny harcerskiej w Strachocinie – dh. Izabela Haduch – Wójcik.

6. 2. Mianowania komendantów:

6.2.1. Komendantem biwaków w Polanie i Załużu mianuję phm. Radosława Masłyka.

6.2.2. Komendantką biwaku w Komańczy mianuje phm. Katarzynę Chowaniec

7. Mianowania instruktorów

7.1. Na wniosek MKSI z dnia 17 stycznia 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie Barbarze Sikora.

7.2. Na wniosek MKSI z dnia 17 stycznia 2017 r. potwierdzam stopień podharcmistrzyni Druhnie Grażynie Chytła.

7.5 Przyjęcia w poczet instruktorów:

7.5.1. Z dniem 13 stycznia 2017 r. przyjmuję w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej, Druha przewodnika Mateusza Piekuta.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1.Dziękuję Druhnom i Druhom, którzy wystąpili w koncercie na rzecz WOŚP. Udzielam pochwały Dh. Mateuszowi Piekutowi za koordynację zadania.

12.2. Udzielam pochwały Harcerskiemu Klubowi Górskiemu i 42 Drużynie Harcerskiej
z Prusieka  za podjęcie działań na rzecz WOŚP.

12.3. Dziękuję Druhnie Annie Czubek i Druhowi Mateuszowi Burczykowi za występ na spotkaniu opłatkowym Koła ŚZŻAK w Sanoku.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin