Rozkaz L. 18/2016 z 29 grudnia

 Sanok, 29 grudnia, 2016 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

 Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

 im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

Rozkaz L. 18/2016

 

 1. Informacje i zarządzenia:

1.1.  Informuję, że kapituła odznaki honorowej hufca „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” na wniosek komendy hufca nadała odznaki następującym osobom:

Odznaka Srebrna „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej”

L. p. Imię i nazwisko Numer odznaki Funkcja
 1.

Ks. hm. Tomasz Latoszek

109

Komendant Hufca ZHP Lesko.  b. członek ZKK Chorągwi. Wieloletnia współpraca w organizacji kształcenia kadry. Systematyczne sprawowanie posługi kapłańskiej dla harcerzy w ośrodku „Berdo”.
2. 

hm. Waldemar Basak

110

Członek ZKK, z-ca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Hufca
3. 

hm. Alina Basak

111

Instruktor Hufca Krosno, b. Członek ZKK Chorągwi. Wieloletnia współpraca w organizacji kształcenia kadry.
4. 

pwd. Jakub Kwaśniewicz

112

Instruktor 2 DH, członek zespołu ds. promocji
 i wizerunku.
5. 

pwd. Martyna Łuczka

113

Drużynowa 5 Gromady Zuchowej, członek zespołu wychowania duchowego. Praca jako wychowawca podczas biwaków, HAZ i HAL.
6. 

pwd. Sabina Adamska

114

Szef Harcerskiego Klubu Ratowniczego.

Praca jako wychowawca podczas biwaków, HAZ i HAL.

7. 

Pan Tadeusz Pióro

115

Burmistrz Sanoka.

Wspieranie pracy harcerskiej.

8. 

Pani Agnieszka Polańska

116

Opiekun 4 DH. Praca jako wychowawca podczas biwaków, HAZ i HAL.
9. 

Ks. Andrzej Szkoła

117

Proboszcz parafii Chrystusa Króla w Sanoku,

Współorganizacja uroczystości i spotkań harcerskich w kościele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odznaka Złota „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej”

Lp. Imię i nazwisko Numer odznaki Funkcja
1.

phm. Radosław Masłyk

 

064

Z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych

2.

phm. Maria Kurkarewicz

065

Członek komendy hufca, drużynowa 9 DH; komendantka kolonii zuchowych,
3.

phm. Katarzyna Chowaniec

066

Drużynowa Harcerskiego Klubu Turystycznego, komendantka obozów pod namiotami, biwaków i rajdów. Szef patrolu na rajdzie „Arsenał” i ŚDM.
4.

phm. Alicja Wosik

067

Redaktor „Sanockiego Skauta”:, szef zespołu ds. promocji i wizerunku.

 

 

 

 

 

2. Hufiec

2.1. Rozwiązuję sztab organizacyjny „Zuchowych Mikołajek” w składzie: Joanna Różycka, Dominika Polańska, Justyna Ciupka, Aleksandra Dubis, Amelia Krzysztyńska, Mateusz Piekut, Tomasz Rajski i pwd, Jakub Kwaśniewicz.

2.2 Rozwiązuję sztab Betlejemskiego Światła Pokoju w składzie: phm. Katarzyna Chowaniec  phm. Alina Rychlicka – Indyk, dh. Mateusz Piekut, phm. Ewa Kseniak.

Bardzo dziękuję za wzorowe wykonanie zadania.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Udzielam pochwałysztabowi organizacyjnemu „Zuchowych Mikołajek” w składzie: Joanna Różycka, Dominika Polańska, Justyna Ciupka, Aleksandra Dubis, Amelia Krzysztyńska, Mateusz Piekut, Tomasz Rajski i pwd, Jakub Kwaśniewicz.

12.2. Dziękuję Panu Tomaszowi Rudemu, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zagórzu oraz Pani Bogumile Kawałkiewicz, z-cy dyrektora za udostępnienie szkoły na organizację „Zuchowych Mikołajek”.

12.3. Dziękuję wszystkim Drużynowym i Harcerzom za aktywny udział w przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju oraz życzeń świątecznych. To był czas intensywnej pracy, ale dzięki Wam Ogień z Groty Narodzenia Chrystusa był na wielu wigilijnych stołach. Sprawiliście radość wielu ludziom.

12.4. Udzielam pochwały następującym gromadom i drużynom za udział w konkursach świątecznych:

-          Próbna Gromada Zuchowa ze Strachociny

-          42 Gromada Zuchowa z Prusieka

-          71 Gromada Zuchowa z Falejówki

-          15 Gromada Zuchowa z Jaćmierza

-          11 Drużyna Harcerska z Bukowska

-          10 Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kosciuszki „Kremenaros” z Sanoka

-          15 Drużyna Harcerska z Jaćmierza

-          21 Drużyna Harcerska z Beska

-          Harcerski Klub Turystyczny z Sanoka

-          Próbna Drużyna Harcerska ze Strachociny

-          Próbna Drużyna Harcerska z Komańczy

 

Czuwaj!

  /-/ hm. Krystyna Chowaniec

                                                                                    

facebook_page_plugin