Rozkaz L. 16/2016 z 1 grudnia

                                                                                              Sanok, 1 grudnia, 2016 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 16/2016

1. Informacje i zarządzenia:

1.1 Informuję, że zastęp „Leśne Trolle” z 4 DH „Dolina Sanu” znalazł się w czołówce podsumowanej niedawno II edycji Ogólnopolskiego Turnieju Zastępów organizowanego przez Kwaterę Główną ZHP i zdobył zaszczytny tytuł - „Chorągwiany Harcerski Zastęp Mistrzów”. Już po raz drugi. Gratuluję! Jesteśmy z Was bardzo dumni.

1.2 Informuję, że komenda hufca uchwałą nr 12/X/2016 z 1 grudnia 2016 r. przyjęła Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Sanockiej na rok 2017 (www.zhpsanok.pl)

1.3 W środę 14 grudnia, o godz. 16.00 zapraszam Drużynowych i Przybocznych na zbiórkę poświęconą przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju.

1.4Zgłoszenia na wyjazd do Rzeszowa na uroczystość rozesłania BŚP w dniu 17 grudnia (12.00- 20.00) – do 9 grudnia. 

2. Hufiec

2.1. Rozwiązuję sztab organizacyjny Starszoharcerskiej Nocki na Luzie. Dziękuję za realizację zadania.

2.2. Powołuję sztab organizacyjny „Zuchowych Mikołajek” w składzie: Joanna Różycka, Dominika Polańska, Justyna Ciupka, Aleksandra Dubis, Amelia Krzysztyńska, Mateusz Piekut, Tomasz Rajski i pwd, Jakub Kwaśniewicz.

2.3. Powołuję sztab Betlejemskiego Światła Pokoju w składzie: phm. Katarzyna Chowaniec  phm. Alina Rychlicka – Indyk, dh. Mateusz Piekut, phm. Ewa Kseniak.

Będę miała przyjemność koordynować pracą sztabów.

2.4. Odwołuję ze składu Kapituły Stopni Wędrowniczych, z powodu wyjazdu z Sanoka,  pwd. Angelikę Borys, phm. Jarosława Pankiewicza i phm. Kornela Komendę. Dziękuję za wykonaną pracę.

2.5. Powołuję w skład KSW pwd. Sabinę Adamską.

3. Drużyny

3.1. Z powodu zaprzestania działalności, z prawdziwą przykrością, rozwiązuję 26 Drużynę Harcerską w Odrzechowej.

3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej phm. Bożenę Sołtys. Dziękuję Druhnie za wieloletnią służbę.

7. Mianowania instruktorów:

7.1. Na wniosek MKSI z 1 grudnia  2016 r. zamykam próbę i nadaję stopień podharcmistrza Druhowi Radosławowi Masłykowi. Gratuluję realizacji zadań.

7.2. Na wniosek MKSI z 1 grudnia  2016 r. zamykam próbę na stopień przewodnika, nadaję stopień oraz dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego Druha Mateusza Piekuta, drużynowego 2 DH „Mouse” im. hm. Aleksandra Kamińskiego.

7.3.Na wniosek MKSI z 1 grudnia  2016 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie Annie Marut z 2 DH. Opiekunem próby jest hm. Daniel Bielak.

7.4.Na wniosek MKSI z 1 grudnia  2016 r. otwieram próbę na stopień przewodnika Druhowi Markowi Polnemu z 2 DH. Opiekunem próby jest phm. Maria Kurkarewicz.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Udzielam pochwały Instruktorom i Harcerzom licznie uczestniczącym w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Sanoku, Bukowsku, Zagórzu, Falejówce, Besku.

 Sanockim harcerzom  serdecznie dziękuję  za wystawienie wart podczas sadzenia drzewka „Inka” w dniu 10 listopada, za udział w wieczornym capstrzyku przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki, za pełnienie wart honorowych, wystawienie drużyny sztandarowej i odbieranie wieńców i wiązanek kwiatów w dniu Święta Niepodległości.

12.2. Dziękuję Harcerkom  i nielicznym Harcerzom z Sanoka i Bukowska za pełnienie służby podczas Wieczoru Miłosierdzia w Zboiskach, w dniu 11 listopada.

12.3. Udzielam pochwały oraz wyrażam podziw i uznanie dla Harcerek i Harcerzy, którzy przygotowali, pod kierunkiem phm. Katarzyny Chowaniec, Wieczornicę Patriotyczną, w kościele Chrystusa Króla.

12.4. Dziękuję sztabowi Starszoharcerskiej Nocki na Luzie w składzie: hm. Daniel Bielak pwd. Jakub Kwaśniewicz dh. Mateusz Piekut  za przygotowanie i przeprowadzeniezajęć dla wędrowników i harcerzy starszych, w dniach 25-27 listopada, w Łukowem i okolicach.

13. Inne

13.1. Przywracam członkostwo w ZHP, z przydziałem do Hufca Ziemi Sanockiej, Druhnie Grażynie Chytła, wieloletniej komendantceszczepu przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Sanoku. Bardzo cieszę się z powrotu Druhny do służby instruktorskiej.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin