Rozkaz L. 15/2016 z 3 listopada

                                                                                     Sanok, 3 listopada, 2016 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

  

Rozkaz L. 15/2016

1. Informacje i zarządzenia:

 1. Podaję program obchodów Święta Niepodległości:
 • 10 listopada godzina 12:00 – Plac Harcerski –   udział w uroczystości posadzenie drzewka „INKA”, poświęconego Danucie Siedzikównie
 • 10 listopada godzina 17:00 – Pomnik Tadeusza Kościuszki – Harcerski Capstrzyk  (zbiórka na Placu Harcerskim o godz. 16.30)
 • 11 listopada godzina 11:00 – kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Sanoku; zbiórka w Domu Harcerza godz. 10.00. Udział w uroczystościach powiatowo-miejskich w Sanoku (poczet sztandarowy, drużyna sztandarowa i warty honorowe; służba przy odbieraniu kwiatów)
 • 13 listopada godzina 18:00 – kościół p.w. Chrystusa Króla w Sanoku – Wieczornica Patriotyczna
 • Udział gromad i drużyn w uroczystościach w Falejówce, Zagórzu, Besku, Komańczy
   i Bukowsku
 • Zbiórki tematyczne gromad zuchowych i drużyn harcerskich.

           Zobowiązuję Instruktorów i Harcerzy do udziału w uroczystościach.

1.2.  Informuję, że komenda hufca uchwałą nr 11/X/2016 z 3 listopada br. przyjęła Regulamin korzystania ze  ścianki wspinaczkowej Centrum Sportów Ekstremalnych przy ul. Poprzecznej nr 2 w Sanoku (regulamin jest umieszczony na stronie internetowej hufca: www.zhpsanok.pl).

2. Hufiec

2.1. Rozwiązuję sztab organizacyjny do realizacji zadań związanych z obchodami święta Wszystkich Świętych. Dziękuję za realizację zadania.

2.2. Zwalniam phm. Katarzynę Chowaniec z funkcji komendantki XVI Złazu „Śladami Jana Pawła II po Bieszczadach i Beskidzie Niskim”.

2.3. Powołuje sztab organizacyjny Starszoharcerskiej Nocki na Luzie w składzie: hm. Daniel Bielak (komendant), pwd. Jakub Kwaśniewicz (programowiec), dh. Mateusz Piekut (kwatermistrz).

3. Drużyny

3.1. Powołuję Próbną Gromadę Zuchową  przy Zespole szkół w Strachocinie

3.2. Drużynową Próbnej Gromady Zuchowej mianuję Druhnę Elżbietę Pomykała. Życzę Druhnie satysfakcji z pełnionej służby.

7. Mianowania instruktorów:

7.1. Na wniosek MKSI z 3 listopada  2016 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie Elżbiecie Pomykała. Opiekunem próby jest phm. Dorota Kupczakiewicz z Hufca Brzozów.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Za udział w zlocie środowisk noszących imię hm. Aleksandra Kamińskiego (22-23 października) w Jordanowie (Chorągiew Krakowska) udzielam pochwały 2 DH „Mouse”.

12.2. Za udział w akcji  „Światełko dla Łyczkowa” udzielam pochwały:

 • 51 Gromadzie Zuchowej w Falejówce
 • 16 Drużynie Harcerskiej w Falejówce
 • 42 Drużynie Harcerskiej w Prusieku
 • 42 Gromadzie Zuchowej w Prusieku
 • Harcerskiemu Klubowi Turystycznemu z Sanoka
 • 5 Drużynie Harcerskiej w Sanoku
 • 10 Drużynie Harcerskiej w Sanoku

12.3. Udzielam pochwały Druhnom i Druhom za szczególne zaangażowanie w obchody święta - Wszystkich Świętych oraz kwesty przeprowadzane z tej okazji:  phm. Ewa Kseniak, phm. Katarzyna Chowaniec, phm. Maria Kurkarewicz, dh. Anna Czubek, dh. Klaudia Borczyk, hm. Kazimierz Kisiołek, pwd. Radosław Masłyk, dh. Mateusz Piekut, pwd. Jakub Kwaśniewicz, dh. Mateusz Kaczkowski, dh. Tomasz Rajski oraz dh. Krzysztof Rajtar.

Za liczny udział w kweście wyróżniam 11 Drużynę Harcerską w Bukowsku, Harcerski Klub Turystyczny i 54 Drużynę Harcerską.

13. Inne

13.1. Przyjmuje do ZHP Druhnę Barbarę Sikora, nauczyciela SOSzW w Sanoku, z przydziałem do Kręgu Starszyzny Hufca Ziemi Sanockiej i otwieram Druhnie próbę harcerki.

 

Czuwaj!

  /-/ hm. Krystyna Chowaniec

 

 

facebook_page_plugin