Rozkaz L 14/2016 z 17 pażdziernika

Sanok, 17 października, 2016r.

Chorągiew Podkarpacka                                                                      

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L 14/2016


8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1. Na podstawie Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 133/2016 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie "Regulaminu spraw członkowskich ZHP" - pkt. 30 - 36 zaliczam służbę instruktorską za rok 2015/2016 następującym Instruktorkom i Instruktorom:

Lp. Imię i nazwisko Stopień Funkcja
Adamska Sabina przewodniczka Drużynowa HKR
Babiak Elżbieta przewodniczka Drużynowa 25 GZ w Odrzechowej, członek Komendy Hufca do 21.11.2015
Baranowska Agnieszka przewodniczka Drużynowa 16 DH w Falejówce
Barwikowska Aleksandra podharcmistrzyni

Praca na rzecz ZHP

Służba zaliczona za okres 1.09.2015 do 30.06.2016

Basak Waldemar harcmistrz Członek ZKK hufca,  zastępca przew. Komisji Rewizyjnej hufca
Bielak Daniel harcmistrz Sekretarz Komisji Rewizyjnej Hufca i KSI Chorągwi Podkarpackiej ZHP
Bielak Edyta podharcmistrzyni  Praca na rzecz ZHP
Bodziak Magdalena podharcmistrzyni Drużynowa 4 DH
Borczyk Anna podharcmistrzyni Praca na rzecz ZHP
Borys Angelika przewodniczka Drużynowa, a potem opiekun 5 DH,  członek Kapituły Stopni Wędrowniczych
Chmielewska Halina przewodniczka Drużynowa 14 DH w Sieniawie
Chowaniec Katarzyna podharcmistrzyni Drużynowa HKT; członek zespołu programowo-metodycznego
Gałązka Elżbieta harcmistrzyni

Drużynowa 15 DH w Jaćmierzu,

Zastępca komendanta hufca, członek MKSI, szef ZKK hufca.

Hanus Maria podharcmistrzyni Praca na rzecz ZHP
Hryszko Justyna przewodniczka Drużynowa 54 GZ, potem opiekun 54 GZ, szef zespołu wychowania duchowego
Kilar Magdalena przewodniczka Drużynowa 17 GZ w Nowym Łupkowie
Kisiołek Kazimierz harcmistrz

Drużynowy 64 DH w Łukowem,

członek MKSI

Kseniak Ewa podharcmistrzyni Drużynowa 11 DH w Bukowsku, członek zespołu programowo-metodycznego
Kurkarewicz Maria podharcmistrzyni

Członek komendy hufca, drużynowa

9 DH w Sanoku

Kwaśniewicz Jakub przewodnik Członek zespołu ds. promocji i wizerunku
Kwaśniewicz Jerzy harcmistrz

Członek Komendy Hufca i ChSH,

Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 72

Łuczka Martyna przewodniczka Drużynowa 5 GZ w Sanoku
Mackiewicz-Adamska Lidia harcmistrzyni członek ZKK  hufca,  praca na rzecz ZHP
Masłyk Radosław przewodnik Drużynowy 2 DH „Mouse” do grudnia 2015, zastępca komendanta hufca (od 21.11.2015),
Ordon - Harłacz Katarzyna podharcmistrzyni Opiekun 5 GZ w Sanoku, komendant Kręgu Starszyzny,  przewodnicząca Huf. Komisji Rew. - do 21.11.2015
Osenkowski Zbigniew harcmistrz Członek Komisji Historycznej Hufca
Rychlicka-Indyk Alina podharcmistrzyni Drużynowa 51 GZ w Falejówce, członek zespołu programowo-metodycznego
Sołtys Bożena podharcmistrzyni Drużynowa 26 DH w Odrzechowej
Stawarz Anna podharcmistrzyni Praca na rzecz ZHP – do 31.12.2015 r.
Stojowska Jadwiga harcmistrzyni Przewodnicząca KSW, przewodnicząca  HKR, administrator danych osobowych, członek MKSI
Stojowski Ryszard podharcmistrz Drużynowy HKG „Born to climb”, administrator strony internetowej hufca
Szul Katarzyna przewodniczka Drużynowa 22 DH w Besku
Tutak Danuta podharcmistrzyni Drużynowa 45 DH w Mrzygłodzie, członek MKSI
Wojtuszewska Ewa harcmistrzyni przewodnicząca MKSI,
Wolwowicz Alicja podharcmistrzyni Członek Komisji Historycznej
Zielonka Lidia harcmistrzyni Praca na rzecz ZHP
Katarzyna Zgódko podharcmistrzyni Praca w strukturach Chorągwi Małopolskiej
Zgódko Magdalena harcmistrzyni Drużynowa 42 DH, szef sztabu HOAE „Florek”
Zgódko Marek harcmistrz Skarbnik hufca,  komendant Ośrodka „Berdo”
Klimkowska – Bil Magdalena harcmistrzyni Aktywna praca na rzecz ZHP
Komenda Kornel podharcmistrz Członek Kapituły Stopi Wędrowniczych
Masłyk Janusz przewodnik Aktywna praca na rzecz ZHP
Mermer Jadwiga podharcmistrzyni Aktywna praca na rzecz ZHP- służba zaliczona za okres 1.09.-31.12. 2015
Nastała Małgorzata przewodniczka Aktywna praca na rzecz ZHP
Pacławska Helena podharcmistrzyni Przewodnicząca Kręgu Seniorów
Pankiewicz Jarosław podharcmistrz Członek Kapituły Stopni Wędrowniczych
Penar Eugenia harcmistrzyni Praca na rzecz ZHP
Siekierzyńska Maria harcmistrzyni Praca na rzecz ZHP
Wicijowska Lidia podharcmistrzyni Praca na rzecz ZHP
Władyka Witalis Andrzej harcmistrz Aktywna praca na rzecz ZHP
Wosik Alicja podharcmistrzyni Redaktor „Sanockiego Skauta” , szef zespołu ds. promocji i wizerunku

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 133/2016 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie "Regulaminu spraw członkowskich ZHP" (punkty 39-40):

  • W przypadku niezaliczenia służby instruktorskiej zainteresowanemu przysługuje prawo do złożenia odwołania do właściwego sądu harcerskiego (ponieważ w naszym hufcu nie ma sądu, właściwym jest Sąd Harcerski Chorągwi Podkarpackiej ZHP).
  • Odwołanie należy złożyć w terminie określonym w odrębnych przepisach (1 miesiąc od daty ogłoszenia rozkazu) . Zaleca się zainteresowanemu, by przed złożeniem odwołania, o którym mowa w punkcie niniejszym, skontaktował się z komendantem właściwym do zaliczenia służby instruktorskiej celem podjęcia próby wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, a w szczególności ustalenia, z jakich przyczyn nie doszło do zaliczenia tej służby.
  •  Po ewentualnym uwzględnieniu odwołania, o którym mowa w p. 39 powyżej, informację o zaliczeniu służby instruktorskiej ogłasza się w rozkazie komendanta właściwego do zaliczenia służby instruktorskiej.

Wszystkim Instruktorkom i Instruktorom bardzo dziękuję za współpracę!

                         Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin