Rozkaz L. 12/2016 z 15 września

                                                                                     Sanok, 15 września, 2016 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 12/2016

1. Zarządzenia i informacje:

  1. Zapraszam gromady zuchowe i drużyny harcerskie na zlot hufca z okazji Harcerskiego Startu, w dniach 23-24 września 2016 r. Zgłoszenia do 21 września.
  2. Do końca września drużynowi przedłożą do zatwierdzenia plany pracy gromad/drużyn oraz zaległe sprawozdania i rozkazy drużynowego.

 

2. Hufiec

2.1. Rozwiązuję sztab XIV Bieszczadzkiej Biesiady Literackiej pamięci Jerzego Harasymowicza. Dziękuję za pracę. 

2.2. Powołuję sztab organizacyjny przygotowania i przeprowadzenia uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej w Żubraczem: phm. Alicja Wosik, phm. Katarzyna Chowaniec, pwd. Angelika Borys, hm. Jerzy Kwaśniewicz, pwd. Radosław Masłyk, pwd. Jakub Kwaśniewicz, dh. Paulina Myćka, dh. Klaudia Borczyk, dh. Krzysztof Rajtar, dh. Bartek Żaczek, dh. Mateusz Burczyk. Koordynator – hm. Krystyna Chowaniec.

3. Drużyny

3.1. Powołuję Próbną Drużynę Harcerską przy Zespole Szkół w Komańczy. To wielka radość, że po wielu latach w tym środowisku znów odradza się harcerstwo.

3.2. Mianuję drużynową Próbnej Drużyny Harcerskiej w Komańczy Druhnę Elżbietę Dołżycką. Życzę Druhnie pomyślnej realizacji zadań i satysfakcji z podjętej służby.

3.3. Na okres urlopu phm Marii Kurkarewicz opiekunem 9 DH przy Szkole Podstawowej nr 6 w Sanoku mianuję wolontariuszkę Katarzynę Kozak, nauczyciela Szkoły.

3.4. Na okres urlopu hm. Magdaleny Bodziak opiekunem 4 DH przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sanoku mianuję wolontariuszkę Agnieszkę Polańską, nauczyciela Szkoły.

3.5. Zwalniam z funkcji drużynowej 54 DH im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK  Druhnę Aleksandrę Wójcik. Dziękuję za rzetelne pełnienie obowiązków i życzę pomyślności
w dalszej edukacji i życiu osobistym.

3.6. Mianuję drużynową 54 DH im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK Druhnę Klaudię Borczyk. Życzę Druhnieowocnej pracy i satysfakcji z pełnionej służby.

3.7. Zwalniam z funkcji drużynowej 10 DH im. Tadeusza Kościuszki Druhnę Klaudię Bieńko. Dziękuję za służbę.

3.8. Mianuję drużynową 10 DH im. Tadeusza Kościuszki Druhnę Annę Czubek. Życzę Druhnieowocnej pracy i satysfakcji z pełnionej służby.

7. Mianowania instruktorów:

7.1. Mianuję phm. Alicję Wosik opiekunem próby przewodnikowskiej Druhny Joanny Różyckiej.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Udzielam pochwały instruktorom i harcerzom za przygotowanie XIV Bieszczadzkiej Biesiady Literackiej pamięci Jerzego Harasymowicza: pwd. Justyna Hryszko, kadra (pwd. Sabina Adamska, dh. Mateusz Piekut, dh. Mateusz Kaczkowski, dh. Dawid Grządziel, dh, Dominika Polańska, dh. Natalia Mazur) i uczestnicy obozu harcerskiego oraz dh. Paulina Myćka, dh. Mateusz Burczyk i dh. Krzysztof Rajtar.

Szczególnie dziękuję komendantowi ośrodka „Berdo” – hm. Markowi Zgódko i pwd. Jakubowi Kwaśniewiczowi  za logistyczne i organizacyjne wsparcie imprezy.

12.2. Dziękuję księdzu phm. Markowi Dudzie za posługę duszpasterską podczas całych wakacji, a szczególnie za ofiarę Mszy Świętej sprawowaną w dniu 21 sierpnia, w intencji Marii i Jerzego Harasymowiczów.

12.3. Za pomoc w organizacji biwaku w dniach 20-22 sierpnia dziękuję pwd. Januszowi Masłykowi.

12.4. Za udział w uroczystościach 77. rocznicy bitwy pod Bykowcami w dniu 10 września udzielam pochwały: 51 Gromadzie Zuchowej i 16 Drużynie Harcerskiej  z Falejówki oraz 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego” i Harcerskiemu  Klubowi Turystycznemu z Sanoka.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

 

 

 

facebook_page_plugin