Rozkaz L. 11/2016 z 4 sierpnia

Sanok, 4 sierpnia, 2016 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 11/2016

 

1. Zarządzenia i informacje:

1.1 Zapraszam kadrę hufca – władze statutowe, członków Komisji Stopni Instruktorskich, Kapituły Stopni Wędrowniczych, drużynowych oraz opiekunów gromad/drużyn na uroczystą zbiórkę podsumowującą rok pracy harcerskiej 2015/2016 oraz rozpoczynającą rok 2016/2017. Zbiórka odbędzie się w dniu 29 sierpnia (poniedziałek), w godz. 16.00-19.00 w ośrodku „Sosenki” w Sanoku. Obecność obowiązkowa.

2. Hufiec

2.1 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów:

1. Powołuję w skład sztabu XIV Bieszczadzkiej Biesiady Literackiej pamięci Jerzego Harasymowicza następujące osoby: phm. Maria Kurkarewicz, hm. Daniel Bielak, pwd. Justyna Hryszko, dh. Paulina Myćka, dh. Mateusz Burczyk. Koordynator – hm. Krystyna Chowaniec.

2. Mianuję hm. Daniela Bielaka szefem sztabu Harcerskiego Startu, który odbędzie się w dniach 23-24 września.

3. Komendantką biwaku w Myczkowcach w dniach 20-22 sierpnia mianuje phm. Marię Kurkarewicz.

 

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.1. Zwalniam z funkcji komendantki obozów Szklanej Hucie phm. Katarzynę Chowaniec.

6.1.2. Zwalniam z funkcji komendantki obozu szkoleniowo-wypoczynkowego Polskiego Związku Wędkarskiego Druhnę hm. Ewę Wojtuszewską.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Na wniosek MKSI z dnia 4 sierpnia 2016 r. otwieram próbę na stopień przewodnika Dh. Mateuszowi Kaczkowskiemu. Opiekunem próby jest phm. Katarzyna Chowaniec.

7.2. Na wniosek MKSI z dnia 4 sierpnia 2016 r. zamykam ze skutkiem negatywnym (rezygnacja z realizacji próby) próbę na stopień przewodnika Dh. Filipowi Drwięga.

 

 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Udzielam pochwały kadrze obozu harcerskiego pod namiotami w Szklanej Hucie (1-16 lipca): phm. Katarzynie Chowaniec, pwd. Małgorzacie Nastała, Pani Paulinie Jabłonowskiej, dh. Tomaszowi Rajskiemu i dh. Karolowi Bonarskiemu. Dziękujęza bezpieczne i atrakcyjne programowo przeprowadzenie obozu.

12.2. Dziękuję archeologom z Uniwersytetu Warszawskiego – dr Roksanie Chowaniec i doktorantce Monice Stobieckiej za przeprowadzenie zajęć na obozie w Szklanej Hucie.

12.3. Dziękuję kadrze obozu „wędkarskiego” (18-31 lipca), organizowanego w ośrodku „Berdo: na zlecenie Polskiego Związku Wędkarskiego: hm. Ewie Wojtuszewskiej, phm. Iwonie Ryndak, dh. Aleksandrze Wójcik, dh. Karolinie Ryba i Panu Radomirowi Buglewiczowi. Szczególne podziękowania kieruję do komendanta ośrodka – hm. Marka Zgódko.

12.4.Udzielam pochwały Dh Michałowi Polańskiemu i 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego” za przygotowanie gry terenowej „Szare Szeregi” dla uczczenia 72. rocznicywybuchu Powstania Warszawskiego.

 

13. Inne

13.1. Zaliczam próbę harcerki i dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego Druhnę Elżbietę Pomykała z Kręgu Starszyzny. Życzę Druhnie satysfakcji i radości z wybranej drogi oraz wielu wspaniałych przygód.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin