Regulamin XII konkursu - W gorach jest wszystko co kocham

 

goryczka

Regulamin XII Konkursu poetyckiego dla młodzieży

„ W górach jest wszystko,
 co kocham …”

        o kwiat goryczki z Berda

1. Organizator: Chorągiew Podkarpacka ZHP -  Hufiec Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego, ul. Zielona 39, 38-500 Sanok

 2. Terminarz konkursu:

 • Rozesłanie informacji o konkursie - do 15 maja 2016 r.
 • Termin nadsyłania utworów:  do 10 sierpnia 2016 r., na adres organizatora z dopiskiem na kopercie "Konkurs poetycki".
 • Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród: 21 sierpnia 2016 r.  w czasie XIV Bieszczadzkiej Biesiady Literackiej pamięci Jerzego Harasymowicza.

3. Cele i założenia programowe:

 • uczczenie pamięci Jerzego Harasymowicza i  popularyzacja Jego twórczości,
 • upowszechnienie piękna języka polskiego,
 • rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką wśród młodzieży,
 • promocja uzdolnionych młodych twórców,
 • popularyzacja twórczości literackiej,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich,
 • stwarzanie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu odbiorców.

4. Uczestnicy: w konkursie mogą wziąć udział osoby, w wieku 11 - 35 lat. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy, mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, harcerze starsi i wędrownicy, młodzi instruktorzy oraz młodzież spoza organizacji.

5. Kategorie: prace oceniane będą w trzech kategoriach:

l  harcerze/ młodzież klas IV-VI

l  harcerze starsi /młodzież gimnazjalna

l  wędrownicy/młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, osoby dorosłe do 35 roku życia; uczniowie, studenci, pracujący.


6. Warunki udziału w konkursie:

a/ Uczestnicy przesyłają 2 utwory poetyckie, nigdzie niepublikowane, związane tematycznie                     z hasłem konkursu.

b/ Utwory należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach wyłącznie w maszynopisie lub wydruku komputerowym oraz w wersji elektronicznej. Można zastrzec sobie anonimowość lub używanie pseudonimu.

c/ Do nadesłanych prac proszę dołączyć krótką informację o autorze (imię i nazwisko, adres, telefon, data urodzenia, miejsce nauki lub pracy, zainteresowania, ewentualne osiągnięcia literackie) oraz oświadczenie następującej treści "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Chorągiew Podkarpacką ZHP – Hufiec Ziemi Sanockiej z czytelnym podpisem.

d/ Każdy z autorów może przesłać tylko jeden zestaw.

e/ Organizatorzy nie przyjmują prac konkursowych przesłanych tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Ocena prac:

Jury przyzna nagrodę główną " Kwiat goryczki z Berda" oraz  nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac. Jury decyduje o:

 • zakwalifikowaniu prac do konkursu,
 • umieszczeniu tekstów w wydawnictwie,
 • przyznaniu nagród

8. Rozstrzygnięcie konkursu:

a/ Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 21 sierpnia 2016 r.
w Myczkowcach. Nagrody i dyplomy, które nie zostaną odebrane będą wysyłane pocztą.

b/ Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu, zapewniają natomiast 1 nocleg i całodniowe wyżywienie (w dniu 21 sierpnia).

b/ Nadesłane prace nie będą zwracane.

c/ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury), bądź reklamujących kolejne edycje konkursu. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

Koordynator konkursu: hm. Krystyna Chowaniec, 603 197 110

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

facebook_page_plugin