Rozkaz L. 19/2015 z 6 listopada

Sanok, 6 listopada, 2015r.

Chorągiew Podkarpacka                                                              

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 19/2015

                                               

2. Hufiec

2.1. Informuję, że  Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej został szczególnie uhonorowany przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego przyznaniem tytułu „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego”. Jesteśmy zaszczyceni tak wysokim uznaniem i bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Na wniosek MKSI z dnia 5 listopada br. zamykam próbę i nadaję stopień podharcmistrzyni Druhnie Katarzynie Chowaniec. Gratuluję realizacji zadań oraz życzę wielu sukcesów i radości z pełnionej służby.

7.2. Na wniosek MKSI z dnia 5 listopada br. zamykam próbę i nadaję stopień przewodniczki Druhnie Martynie Łuczka. Dopuszczam Druhnę do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.vGratuluję realizacji zadań oraz życzę wielu sukcesów i radości z pełnionej służby.

 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1.Za wzorową realizację zadań związanych z obchodami święta Wszystkich Świętych udzielam pochwały następującym Druhnom i Druhom:

-          phm. Anna Stawarz, phm. Jadwiga Mermer, phm. Maria Hanus – wykonanie stroików na groby;

-          hm. Magdalena Zgódko, phm. Ewa Kseniak, hm. Kazimierz Kisiołek, pwd. Katarzyna Chowaniec, pwd. Angelika Borys, dh. Tomasz Rajski, dh. Sabina Adamska – organizacja kwest, opieka nad kwestującymi.

12.2. Wyróżniam następujące drużyny za zaangażowanie w przeprowadzenie kwest
w dniach 31 października, 1 i 2 listopada:

  • Harcerski Klub Turystyczny z Sanoka
  • 2 Drużyna Harcerska „Mouse” im. hm. A. Kamińskiego z Sanoka
  • 5 Drużyna Harcerska im. Janak Bytnara „Rudego” z Sanoka
  • 11 Drużyna Harcerska z Bukowska
  • 13 Drużyna Harcerska KWV im. gen. Władysława Andersa z Sanoka
  • 42 Drużyna Harcerska z Prusieka
  • 54 Drużyna Harcerska im. Kurierów Beskidzkich ZWZ –AK z Sanoka
  • 64 Drużyna Harcerska „Kormorany” im. Wincentego Pola z Łukowego

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin