Rozkaz L. 24/2015 z 28 grudnia

Sanok,  28 grudnia, 2015r.

Chorągiew Podkarpacka                                                             

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 24/2015

1. Zarządzenia i informacje:
1.1.  Wyjątki z Rozkazu L 8/2015 Naczelnika ZHP z 31października 2015 r.

„ 11. Odznaczenia.

11.1. Odznaczenia harcerskie.

Podaję do wiadomości decyzje Przewodniczącego ZHP z dnia 28 września 2015 r.
i 16 października 2015 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

11.1.1. Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Podkarpacka ZHP

hm. Dorota JURCZAK                                               hm. Halina TRYNIECKA

hm. Danuta KACPRZAK                                            hm. Magdalena ZGÓDKO

hm. Piotr LUBAŚ

11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Podkarpacka ZHP

hm. Magdalena BODZIAK                                       hm. Anna FURGAŁA

hm. Mateusz CEBULA                                               hm. Elżbieta GAŁĄZKA

hm. Janina FIDA-KUSZPIT

11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Podkarpacka ZHP

phm. Agnieszka BERNACKA                                    phm. Maria OSIADACZ

hm. Daniel BIELAK                                                   phm. Janina MAŃKOWSKA

phm. Wanda GOSZTYŁA                                          phm. Elżbieta OLESZYCKA

phm. Mariusz LATO                                                   phm. Anna OPALIŃSKA

phm. Maria MULAK                                                    phm. Jadwiga WACNIK

phm. Elżbieta NIENAJADŁO                                     phm. Małgorzata ZAJĄC

Krzyże zostały Druhnom wręczone przez Komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP podczas Zjazdu Zwykłego Hufca Ziemi Sanockiej w dn. 21.11.2015. Druhowi Danielowi
w innym terminie. Gratuluję i cieszę się bardzo, że praca instruktorów naszego hufca została doceniona przez władze naczelne ZHP.

1.2. Informuję, że Komenda Hufca uchwałą nr 1/X/2015 z dnia 10 grudnia 2015  r. przyjęła plan operacyjny na rok 2016 r. wraz z załącznikiem „Kalendarium ważniejszych przedsięwzięć programowych hufca w roku 2016”. Dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej hufca - www.zhpsanok.pl

2. Hufiec

2.1. Podaję wyniki konkursu plastycznego na najpiękniejszą kartę świąteczną:

Kategoria zuchy:

I miejsce – Miłosz Kramarczyk z 17 GZ w Nowym Łupkowie; Ola Potocka z HKT, Mateusz Łuczka i Paulina Buczkowicz z 51 GZ, Julia Florek z 15 DH.

Wyróżnienie: Karol Domoń z 15 DH, Roksana Łysak i Marlena Wąsowska z 17 GZ, Maja Klimkowska i Wiktor Kozdroń z 51 GZ.

Kategoria harcerze:

I miejsce: Kaja Kopiec i Oliwia Wolwowicz z HKT, 9 Drużyna Harcerska, 15 DH z Jaćmierza

Wyróżnienie: Patrycja Skoczołek z HKT, Emilia Lorenc, Gabriela Gagatko, Hubert Gac, Karol Filipowicz, Kamila Klimkowicz, Justyna jakiej, Justyna Florek i Bartek Pokorski z 15 DH

Kategoria harcerze starsi:

I miejsce: 11 DH z Bukowska, Kinga Klimek z 11 DH, Bruno Daszyk z HKT

Wyróżnienie: 5 DH z Sanoka, Katarzyna Kosturska, Michał Dutka, Mateusz Kwaśniewicz i Karol Bułdak z HKT, Konrad Stawarczyk, Patrycja Nowak, Natalia Przyboś, Iga Klimek, Martyna Gliściak i Urszula Rakoczy z 11 DH

Kategoria wędrownicy:  wyróżnienie Anna Marut z 2 DH

Kategoria instruktorzy:

Szczególne wyróżnienia – phm. Katarzyna Chowaniec i pwd. Radosław Masłyk

2.2. Podaję wyniki konkursu plastycznego na najpiękniejszy stroik świąteczny:

Drużynowo:

 I miejsce: 11 DH, HKT

II miejsce: 42 DH, 15 DH

Wyróżnienia indywidualne: Martyna Pondel z 42 DH i Oliwia Mikołajek z 11 DH

Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy, wyróżnieni – dyplomy.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zawieszam działalność 22 Drużyny Harcerskiej im. Andrzeja Małkowskiego w Besku. Harcerze z tej drużyny mogą kontynuować działalność w 21 DH im. Olgi Małkowskiej
w Besku. Mam nadzieję, że wkrótce działalność drużyny zostanie wznowiona.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1 Zwalniam Druhnę pwd. Angelikę Borys z funkcji drużynowej 5 Drużyny Harcerskiej im. Janka Bytnara „Rudego” w Sanoku. Dziękuję za rzetelną i efektywną pracę.

3.3.2 Mianuję Druha Michała Polańskiego drużynowym 5 Drużyny Harcerskiej im. Janka Bytnara „Rudego” w Sanoku. Życzę Druhowi pomyślności w pełnieniu tej, najważniejszej

w ZHP, funkcji.

3.3.3 Zwalniam pwd. Radosława Masłyka z funkcji drużynowego 2 DH „Mouse” im. hm. Aleksandra Kamińskiego. Dziękuję za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę.

3.3.4 Mianuję Druha Mateusza Piekuta drużynowym 2 DH „Mouse” im. hm. Aleksandra Kamińskiego. Życzę Druhowi realizacji wszystkich planów i zamierzeń  oraz satysfakcji

z pełnionej służby.

3.3.5. Powierzam obowiązki opiekuna 5 DH Druhnie pwd. Angelice Borys.

10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków

10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 31 grudnia 2015 r. zgodnie z § 24 pkt 1) Statutu ZHP ustało członkostwo w ZHP:

-          phm. Anny Stawarz

-          phm. Jadwigi Mermer

Bardzo dziękuję Druhnom za wieloletnią służbę.

10.2. Podaję do wiadomości, że z dniem 31 grudnia 2015 r. zgodnie z § 24 pkt 4) Statutu ZHP ustało członkostwo w ZHP Druhowi pwd. Michałowi Czas.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1.Wszystkim instruktorom, zuchom, harcerzom i wędrownikom dziękuje za duże zaangażowanie w przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Dzięki Waszej pracy Światło z Groty Narodzenia Chrystusa w Betlejem dotarło do bardzo wielu ludzi. Szczególnie wyróżniam HKT, 2 DH i 13 DH.

12.2. Za przygotowanie zuchów i harcerzy do udziału w konkursach świątecznych udzielam pochwały:

Czuwaj!

    /-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin