Rozkaz L. 23/2015 z 14 grudnia

   Sanok,  14 grudnia, 2015r.

Chorągiew Podkarpacka                                                           

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 23/2015

3. Drużyny

3.1. Zwalniam Druha Tomasza Majewskiego z funkcji drużynowego 13 Drużyny Harcerskiej KWV im. gen. Władysława Andersa w Sanoku.

3.2. Mianuję Druha Filipa Drwięgę drużynowym 13 Drużyny Harcerskiej KWV im. gen. Władysława Andersa w Sanoku.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1.Za rzetelne pełnienie funkcji opiekunów podczas wyjazdu do Krakowa, po Betlejemskie Światło Pokoju, dziękuję następującym Druhnom:

hm. Elżbieta Gałązka

phm. Danuta Tutak

phm. Katarzyna Chowaniec

pwd. Angelika Borys

Dziękuję wszystkim uczestnikom wyjazdu za zdyscyplinowanie, zaangażowanie i przyjazną atmosferę.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

 
facebook_page_plugin