Rozkaz L. 22/2015 z 7 grudnia

Sanok,  7 grudnia, 2015r.

Chorągiew Podkarpacka                                                              

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 22/2015

2. Hufiec

2.1. Informuję, że X Zjazd Hufca ZHP Ziemi Sanockiej dokonał w dniu 21 listopada 2015 r. wyboru władz na 4 – letnią kadencję:

Komenda Hufca Ziemi Sanockiej:

komendant – hm. Krystyna Chowaniec

skarbnik – hm.Marek Zgódko

z-ca komendanta d/s programu i pracy z kadrą – hm. Elżbieta Gałązka

z-ca komendanta d/s organizacyjnych – pwd. Radosław Masłyk

członek komendy – phm. Maria Kurkarewicz

członek komendy – hm. Jerzy Kwaśniewicz

Komisja Rewizyjna Hufca Ziemi Sanockiej:

przewodnicząca – hm. Jadwiga Stojowska

z-ca przewodniczącej – hm. Waldemar Basak

sekretarz – hm. Daniel Bielak

W imieniu władz hufca wybranych na zjeździe bardzo dziękuje za okazane zaufanie.

2.2. Zwalniam z funkcji koordynatorów sztabów organizacyjnych:

  • Starszoharcerska Nocka na Luzie – pwd. Radosław Masłyk
  • Zuchowe Mikołajki – pwd. Martyna Łuczka

Dziękuję za wykonanie zadania.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Na wniosek MKSI z dnia 3 grudnia br. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Tomaszowi Kwiatkowskiemu. Informuję, że opiekunem próby jest phm. Jarosław Pankiewicz.

7.2. Na wniosek MKSI z dnia 3 grudnia br. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Mateuszowi Piekutowi. Informuję, że opiekunem próby jest hm. Daniel Bielak.

7.3. Na wniosek MKSI z dnia 3 grudnia br. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Tomaszowi Rajskiemu. Informuję, że opiekunem próby jest hm. Daniel Bielak.

7.4. Na wniosek MKSI z dnia 3 grudnia br. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Ewelinie Łuczce. Informuję, że opiekunem próby jest phm. Maria Kurkarewicz.

7.5. Na wniosek MKSI z dnia 3 grudnia br. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Michałowi Polańskiemu. Informuję, że opiekunem próby jest hm. Magdalena Bodziak.

10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków

10.1. Na wniosek Druhny pwd. Natalii Mołczan z dnia 4 listopada br.skreślam Ją z listy członków ZHP. Dziękuję za kilkuletnią służbę i liczę na szybki powrót w szeregi kadry instruktorskiej.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały 2 DH im. hm. Aleksandra Kamińskiego za udział w Festiwalu Piosenki Harcerskiej „HIT”.

12.2. Za przygotowanie i przeprowadzenie biwaku szkoleniowo-integracyjnego harcerzy starszych i wędrowników „Starszoharcerska Nocka na Luzie” (SNnL) dziękuję pwd. Radosławowi Masłykowi, koordynatorowi sztabu oraz  Druhnom Sabinie Adamskiej, Danieli Bełej i Dh. Filipowi Drwiędze.

12.3. Za przeprowadzenie spotkania integracyjnego zuchów z okazji Zuchowych Mikołajek udzielam pochwały następującym osobom: pwd. Martyna Łuczka, Druhny Ewelina Łuczka, Marta Lisowska, Katarzyna Lisowska, Aleksandra Dubis, Katarzyna Gładysz oraz Druhowie Mateusz Kwaśniewicz, Tomasz Rajski i Kacper Tylka.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin