Rozkaz L. 20/2015 z 16 listopada

Sanok, 16 listopada, 2015r.

Chorągiew Podkarpacka                                                             

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 20/2015

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L.17 /2015  z dnia  23.11.2015 r. . w punkcie 2.2. pominięto
w wykazie osób uprawnionych do udziału w Zjeździe Zwyczajnym hufca z biernym prawem wyborczym Druhnę phm. Aleksandrę Barwikowską.

Punkt ten po uzupełnieniu ma następujące brzmienie:

2.2. Do udziału w Zjeździe Zwyczajnym  z biernym prawem wyborczym uprawnieni są następujący instruktorzy hufca:

Lp. Nazwisko i imię Stopień instruktorski
1. Barwikowska Aleksandra podharcmistrzyni
2.  Bielak Edyta podharcmistrzyni
3.  Borczyk Anna podharcmistrzyni
4.  Hanus Maria podharcmistrzyni
5.  Hryszko Justyna przewodniczka
6.  Klimkowska – Bil Magdalena harcmistrzyni
7.  Mackiewicz –Adamska Lidia harcmistrzyni
8.  Masłyk Janusz przewodnik
9.  Mermer Jadwiga podharcmistrzyni
10.  Mołczan Natalia przewodniczka
11.  Nastała Małgorzata przewodniczka
12.  Pacławski Ryszard harcmistrz
13.  Penar Eugenia harcmistrzyni
14.  Siekierzyńska Maria harcmistrzyni
15.  Stawarz Anna podharmistrzyni
16.  Strzelecki Jan harcmistrz
17.  Wicijowska Lidia podharcmistrzyni
18.  Władyka Witalis Andrzej harcmistrz

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepraszam Druhnę Olę za niedopatrzenie.                                                   

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin