Rozkaz L 17/2015 z 23 pażdziernika

Sanok, 23 października, 2015 r.

Chorągiew Podkarpacka                                                                     

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L 17/2015

1. Zarządzenia i informacje:

1.1. Komenda hufcadziałając w oparciu o § 48, ust. 4 Statutu ZHP zwołuje X Zjazd Zwyczajny Hufca Ziemi Sanockiej na dzień 21 listopada 2015 r. w Domu Harcerza w Sanoku, ul. Zielona 39

2. Hufiec

2.1. Ogłaszam imienny wykaz kadry Hufca ZHP Ziemi Sanockiej uprawnionych do uczestnictwa
w Zjeździe Zwyczajnym z głosem decydującym (zgodnie ze § 37 Statutu  ZHP czynne prawo wyborcze mają członkowie ZHP pełniący funkcje instruktorskie i opłaconą podstawową składkę członkowską):

Lp. Imię i nazwisko Stopień Funkcja
Babiak Elżbieta przewodniczka Drużynowa 25 GZ w Odrzechowej, członek Komendy Hufca
Baranowska Agnieszka przewodniczka Drużynowa 16 DH w Falejówce
Basak Waldemar harcmistrz Członek ZKK hufca
Bielak Daniel harcmistrz Drużynowy HKR, członek Komendy Hufca i ZKK oraz ChKSI
Bieńko Klaudia - Drużynowa 10 DH w Sanoku
Bodziak Magdalena harcmistrzyni Drużynowa 4 DH w Sanoku
Borys Angelika przewodniczka Drużynowa 5 DH w Sanoku
Chmielewska Halina przewodniczka Drużynowa 14 DH w Sieniawie
Chowaniec Katarzyna przewodniczka Drużynowa HKT w Sanoku
Chowaniec Krystyna harcmistrzyni Komendantka Hufca, członek CKR
Gałązka Elżbieta harcmistrzyni

Drużynowa 15 DH w Jaćmierzu,

członek komendy hufca i MKSI, szef ZKK

Gac Dorota - Drużynowa 21 DH w Besku
Kilar Magdalena przewodniczka Drużynowa 17 GZ w Nowym Łupkowie
Kisiołek Kazimierz harcmistrz

Drużynowy 64 DH w Łukowem,

członek MKSI

Komenda Kornel przewodnik Członek Kapituły Stopni Wędrowniczych
Wójcik Aleksandra - Drużynowa 54 DH w Sanoku
Kseniak Ewa podharcmistrzyni Drużynowa 11 DH w Bukowsku
Kurkarewicz Maria podharcmistrzyni Drużynowa 9 DH w Sanoku, czlonek komendy hufca
Kuśnierz Beata - Drużynowa 42 GZ w Prusieku
Kwaśniewicz Jerzy harcmistrz

Członek Komendy Hufca i ChSH,

Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 72

Łuczka Martyna - Drużynowa 5 GZ
Macko Aleksandra przewodniczka Drużynowa 4 GZ w Zagórzu
Majewski Tomasz - Drużynowy 13 DH w Sanoku
Masłyk Radosław przewodnik

Drużynowy 2 DH „Mouse”,

członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej

Ordon – Harłacz Katarzyna podharcmistrzyni przewodnicząca Hufcowej Komisji Rew.
Osenkowski Zbigniew harcmistrz członek Komisji Historycznej Hufca
Pacławska Helena podharcmistrzyni Przewodnicząca Kręgu Instruktorów Seniorów
Pankiewicz Jarosław podharcmistrz Członek Kapituły Stopni Wędrowniczych
Polańska Dominika - Drużynowa 54 GZ w Sanoku
Rychlicka-Indyk Alina przewodniczka Drużynowa 51 GZ w Falejówce
Sołtys Bożena podharcmistrzyni Drużynowa 26 DH w Odrzechowej
Stojowska Jadwiga harcmistrzyni Przewodnicząca KSW, z-ca przewodniczącej HKR, członek MKSI
Stojowski Ryszard podharcmistrz Drużynowy HKG „Born to climb”, administrator strony internetowej hufca
Szul Katarzyna przewodniczka Drużynowa 22 DH w Besku
Tutak Danuta podharcmistrzyni Drużynowa 45 DH w Mrzygłodzie, członek MKSI
Wojtuszewska Ewa harcmistrzyni z-ca komendanta hufca, przewodnicząca MKSI
Wolwowicz Alicja podharcmistrzyni Członek Komisji Historycznej
Wosik Alicja podharcmistrzyni Redaktor Sanockiego Skauta
Zielonka Lidia harcmistrzyni Członek Komisji Rewizyjnej
Katarzyna Zgódko podharcmistrzyni Członek Rady d.s. Programowych Kręgu Akademickiego „Diablak” w Krakowie
Zgódko Magdalena harcmistrzyni Drużynowa 42 DH, z-ca Przewodniczącego  Chorągwianej KSI
Zgódko Marek harcmistrz Skarbnik hufca ,  komendant Ośrodka „Berdo”

Wyżej wymienieni Instruktorzy posiadają także bierne prawo wyborcze (biernego prawa nie posiadają wędrownicy i starszyzna pełniący funkcje instruktorskie z wyjątkiem prawa kandydowania osób pełnoletnich na funkcję skarbnika hufca).

2.2. Do udziału w Zjeździe Zwyczajnym  z biernym prawem wyborczym uprawnieni są następujący instruktorzy hufca:

Lp. Nazwisko i imię Stopień instruktorski
Bielak Edyta podharcmistrzyni

2.

Borczyk Anna podharcmistrzyni
3.  Hanus Maria podharcmistrzyni
4.  Hryszko Justyna przewodniczka
5.  Klimkowska – Bil Magdalena harcmistrzyni
6.  Mackiewicz –Adamska Lidia harcmistrzyni
7.  Masłyk Janusz przewodnik
8.  Mermer Jadwiga podharcmistrzyni
9.  Mołczan Natalia przewodniczka
10.  Nastała Małgorzata przewodniczka
11.  Pacławski Ryszard harcmistrz
12.  Penar Eugenia harcmistrzyni
13.  Siekierzyńska Maria harcmistrzyni
14.  Stawarz Anna podharmistrzyni
15.  Strzelecki Jan harcmistrz
16.  Wicijowska Lidia podharcmistrzyni
17.  Władyka Witalis Andrzej harcmistrz

                            

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin