Kurs

Zapraszamy na harcerskiego ośrodka „Berdo”

w Myczkowcach na obóz szkoleniowy - kurs przewodnikowski

 

Termin: 16 – 23 sierpnia 2015.

 Cena: 350 zł (zniżka dla Nauczycieli, którzy podejmą służbę instruktorską)

 

Cele kursu:

 • przygotowanie kadry wychowawczej ZHP,
 • przygotowanie do odbycia kursu drużynowych.

Warunki uczestnictwa:

 • minimalny wiek – co najmniej 16 lat (rocznikowo)
 • złożone Przyrzeczenie Harcerskie (nie dotyczy nauczycieli przygotowujących się do wstąpienia do ZHP)
 • zgłoszenie uczestnictwa na załączonym druku, w formie pisemnej, do 31 lipca 2015 r. na adres: Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej, ul. Zielona 39, 38-500 Sanok
 • wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika (dotyczy osób niepełnoletnich)

Treści kształcenia zgodne z załącznikiem nr 3 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą.

Dyplomy:

 • Kursanci, którzy spełnili warunki niezbędne do ukończenia kursu, otrzymują dyplom ukończenia kursu. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplom uczestnictwa w kursie (nie oznacza pozytywnego ukończenia kursu).
 • Wystawiane są dwa dyplomy ukończenia: wewnętrzny (z nazewnictwem ZHP)
  i zewnętrzny (z nazewnictwem stosowanym poza organizacją).

Organizator kursu: kurs organizuje zespół kadry kształcącej Hufca ZHP Ziemi Sanockiej przy współpracy z doświadczonymi instruktorami Hufca Krosno i Lesko, czterech instruktorów  prowadzących zajęcia posiada Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej,

 

Warunki ukończenia kursu:

 • aktywny udział uczestników we wszystkich zajęciach;
 • wykonanie samodzielnego zadania podczas trwania kursu.

Rozpoczęcie zajęć16.08.2015 r, godz. 12.00, zakończenie – 23.08.2015 r. godz. 10.00

W ramach odpłatności zapewniamy całodzienne wyżywienie (4 posiłki), zakwaterowanie                     w domkach 4 osobowych, kadrę pedagogiczną i wychowawczą, materiały do zajęć programowych oraz ubezpieczenie od NW.


                                                                                    Zapraszamy!

Zgłoszenie na kurs przewodnikowski w dniach 16 – 23 sierpnia 2015 r.

Imię i nazwisko

 

Data urodzenia

 

Adres

 

Telefon, email

 

Hufiec

 
Data złożenia
Przyrzeczenia Harcerskiego
 

Stopień harcerski

 

                                                                                                            .....................................

                                                                                                                                    (podpis)

facebook_page_plugin