Rozkaz L. 18/2013 z 31 grudnia

Sanok, 31 grudnia, 2013r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 18/2013

 1. Zarządzenia i informacje:

  Informuję, że na podstawie § 24 pkt. 4 członkostwo w ZHP ustało z dniem 31 marca 2013 roku następującym Druhnom i Druhom:

 • Marcin Cupak

 • Pwd. Ks. Konrad Dyrda

 • Phm. Maciej Gadomski

 • Władysława Galant

 • Dorota Gebus

 • Hm. Krystyna Harna

 • Pwd. Konrad Jaklik

 • Phm. Bogumiła Kawałkiewicz

 • Hm. Zofia Kosz

 • Pwd. Agnieszka Niedziela

 • Hm. Teresa Radwańska

 • Phm. Dorota Szafran

 • Pwd. Danuta Szałankiewicz

 • Phm. Barbara Tarkowska

 • Pwd. Danuta Zawojska

 • Hm. Zbigniew Zielonka

Z prawdziwą przykrością dopełniam tej powinności i bardzo liczę na powrót Druhen i Druhów w szeregi ZHP w trybie przewidzianym Uchwałą nr 78/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP

3. Drużyny
3.1. Z powodu nieopłacenia nawet części składek członkowskich za rok 2013 zawieszam następujące gromady zuchowe i drużyny harcerskie:

 • 10 GZ w Sanoczku przy SF w Sanoczku

 • 2 GZ w Czaszynie przy SP w Czaszynie

 • 69 GZ w Zagórzu przy SP w Zagórzu

 • 8 GZ przy SP - 6 w Sanoku – Olchowcach

 • 32 GZ przy ZS w Besku

 • 33 GZ przy ZS w Besku

 • 34 GZ przy ZS w Milczy

 • 35 GZ przy SF w Mymoniu

 • 18 DH przy ZS w Milczy

3.2. Z powodu zaprzestania działalności zawieszam 7 Drużynę Starszoharcerską przy Gimnazjum w Długiem oraz zwalniam dh. Dorotę Gebus z funkcji drużynowej. Dziękuję Druhnie za pracę i życzę pomyślności w nowym miejscu pracy.


3.3. Z powodu zaprzestania działalności rozwiązuję 6 Gromadę Zuchową przy Przedszkolu nr 2 w Sanoku oraz zwalniam druhnę Joannę Paraniak – Chojnacką z funkcji drużynowej.

Czuwaj!

   /-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin