Rozkaz L. 17/2013 z 28 grudnia

Sanok, 28 grudnia, 2013r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 17/2013

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Informuję, że komenda hufca w dniu 12 grudnia uchwałą nr 21/IX/2013 powołała Zespół Kadry Kształcącej w składzie: hm. Elżbieta Gałązka (szef ZKK) – Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej nr 414/2011, hm. Waldemar Basak – BOKK 668/2013 iphm. Daniel Bielak – BOKK 678/2013

1.2. Informuję, że komenda hufca w dniu 12 grudnia uchwałą nr 22/IX/2013 na wniosek komendantki hufca nadała honorowy tytuł „Opiekuna Sanockiej Alei Katyńskiej” następującym Druhnom i Druhom: pwd. Katarzynie Chowaniec, sam. Justynie Hryszko, sam. Aleksandrze Kopczak, hm. Markowi Zgódko, pwd. Januszowi Masłykowi.

1.3. Komenda hufca w dniu 12 grudnia uchwałą nr 23/IX/2013 Plan operacyjny na rok 2014 wraz z kalendarium najważniejszych przedsięwzięć programowych hufca w roku 2014. Dokumenty zostały umieszczone na stronie internetowej hufca oraz są do wglądu w biurze komendy.

1.4. Informuję, że komenda hufca w dniu 12 grudnia uchwałą nr 24/IX/2013 zatwierdziła cennik świadczeń w ośrodku „Berdo” w Myczkowcach, stanowiący załącznik do rozkazu.

2. Hufiec

2.1. Rozwiązuję sztaby organizacyjne następujących przedsięwzięć programowych hufca:

  • sztab organizacyjny Starszoharcerskiej Nocki;

  • sztab organizacyjny „Zuchowych Mikołajek”

  • sztab organizacyjny zadania „Betlejemskie Światło Pokoju”.

7. Mianowania instruktorów:

7.1. Na wniosek MKSI z dnia 7 listopada 2013 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie Angelice Borys.

7.2. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 30 listopada otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej Druhnie pwd. Annie Borczyk i Dh. Karolinie Polańskiej.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Za przeprowadzenie Starszoharcerskiej Nocki na Luzie udzielam pochwały sztabowi organizacyjnemu w składzie: pwd. Kornel Komenda – szef sztabu, członkowie sztabu: pwd. Janusz Masłyk, pwd. Radosław Masłyk, dh. Justyna Honorata Hryszko, dh. Jakub Fara, dh. Michał Kmieć – oboźny.

12.2. Za przeprowadzenie „Zuchowych Mikołajek” udzielam pochwała w składzie: szef sztabu – phm. Anna Stawarz, członkowie – Justyna Hryszko, Karolina Polańska, pwd. Kornel Komenda i pwd. Janusz Masłyk.

12.3. Za przygotowanie zuchów do udziału w Zuchowych Mikołajkach dziękuję drużynowym: hm. Elżbiecie Gałązka, pwd. Alinie Rychlickiej – Indyk, pwd. Annie Dereń, sam. Justynie Hryszko i dh. Martynie Łuczce.

12.4. Za szczególne zaangażowanie w realizację zadania „Betlejemskie Światło Pokoju” udzielam pochwały następującym Druhnom i Druhom: hm. Elżbieta Gałązka, pwd. Katarzyna Chowaniec, dh. Justyna Hryszko, dh. Angelika Borys, pwd, Kornel Komenda, pwd. Janusz Masłyk.

12.5. Dziękuję Harcerskiemu Klubowi Turystycznemu za przygotowanie programu artystycznego na Opłatek Instruktorski.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin