Rozkaz Specjalny L 2/2013 z 25 listopada

Sanok, 25 listopada, 2013r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

krzyz_wstazka

Rozkaz Specjalny L2/2013

 

Druhny i Druhowie, dzisiaj pożegnaliśmy na sanockim cmentarzu śp. Druha podharcmistrza Kazimierza Harnę, wybitnego instruktora i  wychowawcę kolejnych harcerskich pokoleń, więźnia reżimu stalinowskiego za działalność opozycyjną, drużynowego, członka komendy hufca, człowieka wielkiej dzielności, pracowitości i skromności.

Dh. phm. Kazimierz Harna na Wieczną Wartę odszedł 20 listopada br. po długieji ciężkiej chorobie, w wieku 88 lat. Do ZHP należał od lat przedwojennych, naprzód jako zuchw gromadzie prowadzonej przez Zdzisława Peszkowskiego, potem harcerz. W roku 1945 był drużynowym 1 Gromady Zuchowej „Wyrwidęby” i wkrótce, po ukończeniu w styczniu1946 roku, kursu w Kocmyrzowie k. Krakowa, został  namiestnikiem zuchowym. Funkcję tę pełnił do swego aresztowania we wrześniu 1947 roku. Po zwolnieniu z więzienia w 1948 roku zdał maturęw sanockim liceum i podjął pracę zawodową. Do pracy w harcerstwie wrócił po „odwilży październikowej”, w grudniu 1956 roku wchodząc w skład nowo powołanej komendy hufca. Druh Kazimierz był także bardzo aktywnym członkiem PTTK, posiadał uprawnienia przewodnika beskidzkiego, był jednym z założycieli Bieszczadzkiej Grupy GOPR.

Na uroczystości pogrzebowej nad trumną pochylił się sztandar Bieszczadzkiej Grupy GOPR i harcerski sztandar, ten sam, który w 1959 roku, przed oficjalną uroczystością Druh Kazimierz wraz z trójką innych instruktorów, zaniósł na plebanię, aby został potajemnie poświęcony. Pochyliła się piękna, harcerka lilijka, która wykonały jego zdolne i pracowite ręce. Pochyliły się z wielkim smutkiem głowy ludzi, którzy Go kochali i szanowali, dla których jest przykładem życia godnego, pracowitego i twórczego. Harcerstwo, a zwłaszcza sanocki hufiec wiele zawdzięcza Druhowi Kazimierzowi i świadomość Jego zasług na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Druhu Kazimierzu, żegnam Cię w imieniu całej hufcowej wspólnoty, szczególnie w imieniu Instruktorów – Seniorów, ostatnim –

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin