Rozkaz L. 16/2013 z 20 listopada

Sanok, 20 listopada, 2013r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 16/2013

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Informuję, że komenda hufca w dniu 22.10.2013 r. przyjęła rezygnację phm. Anny Stawarz z funkcji namiestnika zuchowego i członka komendy hufca, a także wyraziła Druhnie podziękowanie za wieloletnią pracę w komendzie.

1.2. Komenda hufca w dniu 7 listopada br. pozytywnie rozpatrzyła wniosek hm. Waldemara Basaka o przyjęcie w poczet kadry instruktorskiej Hufca ZHP Ziemi Sanockiej i z radością wita Druha w  naszych szeregach.

2. Hufiec

2.1. Powołuję sztab organizacyjny Starszoharcerskiej Nocki na Luzie (cykliczne przedsięwzięcie programowe dla wędrowników) w składzie: pwd. Kornel Komenda – szef sztabu, członkowie szatbu: pwd. Janusz Masłyk, pwd. Radosław Masłyk, dh. Justyna Honorata Hryszko, dh. Jakub Fara, dh.  Michał Kmieć – oboźny.

2.2. Powołuję sztab organizacyjny „Zuchowych Mikołajek” w składzie: szef sztabu – phm. Anna Stawarz, członkowie – Justyna Hryszko, Karolina Polańska

2.3. Powołuję sztab organizacyjny zadania „Betlejemskie Światło Pokoju” w składzie:

hm. Krystyna Chowaniec – szef sztabu, członkowie: hm. Elżbieta Gałązka, pwd. Katarzyna Chowaniec, pwd. Izabela Janik, pwd. Anna Borczyk, dh. Justyna Hryszko, pwd. Janusz Masłyk.

2.4. Mianuję kronikarzem hufca Dh. pwd. Marię Kurkarewicz. Dziękuję Druhnie za podjęcie się trudu bieżącego dokumentowania działalności naszego środowiska i proszę drużynowych o współpracę z Druhną, podobnie jak z phm. Ryszardem Stojowskim – administratorem strony internetowej hufca  oraz phm. Alicją Wosik, redaktorem „Sanockiego Skauta”.

2.5. Podaję wyniki konkursów przeprowadzonych podczas Tygodnia Patrona Hufca:

Konkurs wiedzy o patronie hufca:

Prace wykonane przez zuchów (klasy I – III szkoły podstawowej);

Lp. Imię i nazwisko Gromada Miejsce
1 Oliwier Drozd 25 GZ w Odrzechowej 1
2 Daria Semenowicz 33 GZ w Besku 1
3 Fabian Kielar 15 DH w Jaćmierzu l.8 4
4 Martyna Mazur 15 DH w Jaćmierzu l.8 Udział
5 Michał Borkowski 15 DH w Jaćmierzu l.8 Udział
6 Karolina Kloczkowska 15 DH w Jaćmierzu l.7 Udział
6 Natasza Ochęduszko 15 DH w Jaćmierzu l.6 3
7 Nikola Kiełbasa 15 DH w Jaćmierzu l.6 1
8 Oliwia Ochęduszko 15 DH w Jaćmierzu l.6 3
9 Marysia Górniak 15 DH w Jaćmierzu l.7 Udział
10 Dawid Gac 15 DH w Jaćmierzu l.7 3
11 Gabriela Gagatko 15 DH w Jaćmierzu l.8 4
12 Emilia Lorenc 15 DH w Jaćmierzu l.8 2

 

 

 

 

 

 

 

Prace wykonane przez harcerzy (klasy IV – VI szkoły podstawowej) i harcerzy starszych

Lp. Imię i nazwisko Drużyna Miejsce
1 Martyna Śnieżek 9 DH Sanok - Olchowce 1
2 Dominika Śnieżek 9 DH Sanok - Olchowce 1
3 Szymon Krysa 9 DH Sanok - Olchowce 2
4 Klaudia Miazga 26 DH z Odrzechowej 1
5 Kacper Kondyjowski 26 DH z Odrzechowej 3
6 Katarzyna Gac 26 DH z Odrzechowej 1
6 Dawid Szczepek 26 DH z Odrzechowej 1
7 Emilia Kinstler 26 DH z Odrzechowej 2
8 Patryk Połdiak 15 DH z Jaćmierza Udział
9 Łukasz Zgłobicki 15 DH z Jaćmierza Udział
10 Natalia Woźniak 15 DH z Jaćmierza Udział
11 Karolina Skopińska 15 DH z Jaćmierza 2
12 Paulina Połdiak 15 DH z Jaćmierza 3
13 Ola Folczyk 15 DH z Jaćmierza Udział
14 Agnieszka Niemiec 15 DH z Jaćmierza 2
15 Marlena Warchoł 15 DH z Jaćmierza 3
16 Emilia Warcholak 15 DH z Jaćmierza Udział
17 Katarzyna Niemiec 15 DH z Jaćmierza 2
18 Elwira Knurek 15 DH z Jaćmierza Udział
19 Dagmara Stączek 15 DH z Jaćmierza Udział
20 Angelika Stabryła 15 DH z Jaćmierza Udział
21 Gabriela Garbińska 15 DH z Jaćmierza Udział
22 Krystian Domoń 15 DH z Jaćmierza 3
23 Adrian Ostrowski 15 DH z Jaćmierza Udział
24 Adam Wróbel 15 DH z Jaćmierza Udział
25 Grzegorz Zgłobicki 15 DH z Jaćmierza Udział
26 Mateusz Burczyk HKT 1
Gimnazjum
1 Karolina Świątek HKT 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs wiedzy o patronie hufca

Lp. Imię i nazwisko Drużyna Miejsce
1

Oliwia Radwańska

5 DH w Sanoku 1
2 Aleksandra Folczyk 15 DH w Jaćmierzu 2
3 Agnieszka Niemiec 15 DH w Jaćmierzu 3
4 Natalia Koczeń HKT Sanok 4
5 Paulina Połdiak 15 DH w Jaćmierzu 5

 

 

 

 

 

 

 

W kategorii „gimnazja” jedyna uczestniczką była Druhna Karolina Świątek z HKT.

3. Drużyny

3.1. Drużynową 5 Gromady Zuchowej w Sanoku mianuję Druhnę Martynę Łuczka, a przyboczną w tej gromadzie Druhnę Ewelinę Łuczka. Życzę Druhnom wiele satysfakcji z pełnionych funkcji.

3.2. Opiekunem 5 Gromady Zuchowej w Sanoku mianuję Druhnę phm. Katarzynę Ordon Harłacz. Dziękuję Druhnie za podjęcie się tej bardzo odpowiedzialnej funkcji.

3.3. Na wniosek drużynowych rozwiązuję z dniem 1 stycznia 2014 r.  Międzygminny Związek Drużyn w Besku.

7. Mianowania i zwolnienia instruktorów

7.1. Przyjmuję, z dniem 1 stycznia 2014 r. w poczet instruktorów Hufca Ziemi Sanockiej Druha hm. dr Waldemara Basaka. Życzę Druhowi owocnej pracy i wiele satysfakcji.

7.2. Zwalniam z dniem 1 stycznia 2014 r. z funkcji komendanta Międzygminnego Związku Drużyn w Besku hm. Zbigniewa Zielonkę. Bardzo dziękuję za wieloletnie prowadzenie tej jednostki, za duże zaangażowanie i aktywność oraz za liczne inicjatywy programowe i organizacyjne podejmowane z korzyścią dla dzieci i młodzieży. Rezygnacja Druha z funkcji oraz członkostwa w ZHP jest dużą stratą dla harcerstwa.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.2.  Dziękuję Druhom - hm. Markowi Zgódko i pwd. Januszowi Masłykowi za dokonanie wymiany drewna Krzyża Golgoty Wschodu. Dziękuję phm. Ryszardowi Stojowskiemu, phm. Danielowi Bielakowi oraz Dh. Michałowi Kmieciowi za pomoc w tym dziele.

12.2.  Udzielam pochwały Instruktorom i Drużynom, którzy pracowali przy porządkowaniu mogił oraz Alei Katyńskiej - hm. Magdalena Pacławska i 4 DH, pwd. Katarzyna Chowaniec i Harcerski Klub Turystyczny, dh. Michał Kmieć i 5 DH, dh. Aleksandra Kopczak i 54 DH.

12.3. Dziękuję Pani Małgorzacie Ciupka, pwd Katarzynie Chowaniec oraz dh. Julii Kłeczek z HKT za wykonanie stroików na groby.

12.4. Dziękuję Druhnie pwd. Katarzynie Chowaniec oraz Druhom phm. Danielowi Bielakowii pwd. Kornelowi Komendzie za udział w oficjalnej delegacji hufca odwiedzającej groby harcerzy, instruktorów, żołnierzy AK i PSZ na Zachodzie oraz miejsca pamięci narodowej na cmentarzu w dniu Wszystkich Świętych.

12.4. Za służbę podczas kwesty na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego oraz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta udzielam pochwały:

-          hm. Kazimierzowi Kisiołkowi i 64 DH „Kormorany” z Łukowego

-          phm. Ewie Kseniak i 11 DH z Bukowska

-          hm. Magdalenie Zgódko i 42 DH w Prusieku

-          pwd. Katarzynie Chowaniec i HKT z Sanoka

-          pwd. Małgorzacie Nastała, pwd. Annie Borczyk , sam. Aleksandrze Kopczak i 54 DH „Ludzie Jagi” z Sanoka

-          dh. Michałowi Kmieciowi i 5 DH z Sanoka

-          pwd. Justynia Ryniak i 10 DH z Sanoka

-          pwd. Radosławowi Masłykowi i 2 DH z Sanoka

12.5. Za rzetelne wywiązanie się z obowiązku sprzątania Domu Harcerza udzielam pochwały 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego” i Harcerskiemu Klubowi Turystycznemu. Jednocześnie z przykrością informuję, że inne sanockie drużyny nie wywiązały się z tego obowiązku.

12.6. Za liczny udział w obchodach Tygodnia Patrona udzielam pochwały następującym drużynom:

-                      9 Drużynie Harcerskiej im. por. Mariana Zaremby w Sanoku – Olchowcach

-                      Harcerskiemu Klubowi Turystycznemu z Sanoka

-                      11 Drużynie Harcerskiej w Bukowsku

-                      5 Drużynie Harcerskiej im. Janka Bytnara „Rudego” z Sanoka

-                      54 Drużynie Harcerskiej im. Kurierów Beskidzkich ZWZ - AK

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin