Rozkaz L. 14/2013 z 30 września

Sanok, 30 września, 2013r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 14/2013

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1. Na podstawie Uchwały nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r.

w sprawie zaliczania służby instruktorskiej

(cyt.: „4. Służbę zalicza się instruktorowi, który:

1) pełni funkcję instruktorską lub aktywnie pracuje na rzecz Związku,

2) przestrzega Statutu ZHP,

3) uzyskał od bezpośredniego przełożonego pozytywną ocenę swojej pracy,

4) zapłacił składki członkowskie za rok harcerski, za który zaliczona ma być służba.”)

zaliczam służbę instruktorską za rok 2012/2013 następującym Instruktorkom i Instruktorom:

 

Lp. Imię i nazwisko Stopień Funkcja
  Babiak Elżbieta Przewodniczka Drużynowa 25 GZ w Odrzechowej, członek Komendy Hufca
  Baranowska Agnieszka Przewodniczka Drużynowa 16 DH w Pakoszówce
  Bielak Daniel Podharcmistrz Drużynowy HKR, członek Kom. Huf.
  Bielak Edyta Podharcmistrzyni Drużynowa 12 DHW w Pisarowcach
  Borczyk Anna Przewodniczka Opiekun 54 DH w Sanoku
  Chmielewska Halina Przewodniczka Drużynowa 14 DH w Sieniawie
  Chowaniec Katarzyna Przewodniczka Drużynowa HKT
  Ciupka Bogusław Podharcmistrz Z-ca komendanta hufca
  Gałązka Elżbieta Harcmistrzyni

Drużynowa 15 DH w Jaćmierzu,

członek Komendy Hufca

  Hanus Maria Podharcmistrzyni Członek MKSI
  Hańczuk Anna Przewodniczka Drużynowa 2 GZ w Czaszynie
  Janik Izabela Przewodniczka Opiekun 5 DH, członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej
  Kiernisz Michał Przewodnik Drużynowy 13 DH w Sanoku
  Kilar Magdalena Przewodniczka Druży.17 GZ w Nowym Łupkowie
  Kisiołek Kazimierz Harcmistrz

Drużynowy 64 DH w Łukowem,

członek MKSI

  Kseniak Ewa Podharcmistrzyni Drużynowa 11 DH w Bukowsku
  Kurkarewicz Maria Przewodniczka Drużynowa 9 DH w Sanoku
  Kwaśniewicz Jerzy Harcmistrz

Członek Komendy Hufca i ChSH,

Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 72

  Mackiewicz-Adamska Lidia Harcmistrzyni członek ZKK Chorągwi
  Macko Aleksandra Przewodniczka Drużynowa 4 GZ w Zagórzu
  Masłyk Radosław Przewodnik

Drużynowy 2 DH „Mouse”,

członek Hufcowej Komisji Rew.

  Ordon - Harłacz Katarzyna Podharcmistrzyni Drużynowa 5 GZ w Sanoku, przewodnicząca Huf. Komisji Rew.
  Osenkowski Zbigniew Harcmistrz Członek Komisji Historycznej Hufca
  Pacławska Magdalena Harcmistrzyni Drużynowa 4 DH
  Rychlicka-Indyk Alina Przewodniczka Drużynowa 51 GZ w Falejówce
  Ryniak Justyna Przewodniczka Drużynowa 10 DH w Sanoku
  Sołtys Bożena Podharcmistrzyni Drużynowa 26 DH w Odrzechowej
  Stawarz Anna Podharcmistrzyni Członek Komendy Hufca
  Stojowska Jadwiga Harcmistrzyni Przewodnicząca KSW, z-ca przewodniczącej HKR
  Stojowski Ryszard Podharcmistrz Drużynowy HKG „Born to climb”, administrator strony internetowej hufca
  Szul Katarzyna Przewodniczka Drużynowa 22 DH w Besku
  Tasz Aleksandra podharcmistrzyni Członek KR instruktor referatu wędrowniczego Chorągwi Krakow.
  Tutak Danuta Podharcmistrzyni Drużynowa 45 DH w Mrzygłodzie
  Wojtuszewska Ewa Harcmistrzyni Przewodnicząca MKSI
  Wolwowicz Alicja Podharcmistrzyni Członek Komisji Historycznej
  Zielonka Lidia Harcmistrzyni Drużynowa 21 DH
  Katarzyna Zgódko Przewodniczka Członek Rady d.s. Program. Kręgu Akadem. „Diablak” w Krakowie
  Zgódko Magdalena Harcmistrzyni Drużynowa 42 DH, z-ca Przewodniczącego Chorągwianej KSI
  Zgódko Marek Harcmistrz Skarbnik hufca , komendant Ośrodka „Berdo”
  Czas Michał przewodnik Aktywna praca na rzecz ZHP
  Folcik Małgorzata przewodniczka Aktywna praca na rzecz ZHP
  Klimkowska – Bil Magdalena harcmistrzyni Aktywna praca na rzecz ZHP
  Komenda Kornel przewodnik Aktywna praca na rzecz ZHP
  Masłyk Janusz przewodnik Aktywna praca na rzecz ZHP
  Mermer Jadwiga podharcmistrzyni Aktywna praca na rzecz ZHP
  Mołczan Natalia przewodniczka Aktywna praca na rzecz ZHP
  Nastała Małgorzata przewodniczka Aktywna praca na rzecz ZHP
  Pankiewicz Jarosław podharcmistrz Aktywna praca na rzecz ZHP
  Penar Eugenia harcmistrzyni Aktywna praca na rzecz ZHP
  Siekierzyńska Maria harcmistrzyni Aktywna praca na rzecz ZHP
  Struś Jolanta harcmistrzyni Aktywna praca na rzecz ZHP
  Wicijowska Lidia podharcmistrzyni Aktywna praca na rzecz ZHP
  Władyka Witalis Andrzej harcmistrz Aktywna praca na rzecz ZHP
  Wosik Alicja podharcmistrzyni Aktywna praca na rzecz ZHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1 W przypadku niezaliczenia służby instruktor ma prawo odwołania się do właściwego komendanta w ciągu jednego miesiąca od daty ogłoszenia rozkazu.

8.1.2 Od decyzji komendanta w sprawie wniesionego odwołania przysługuje odwołanie do właściwego sądu harcerskiego.

8.1.3 Zaliczenie służby instruktorskiej potwierdza się wpisem do książeczki i kartoteki instruktorskiej.

Wszystkim instruktorom bardzo dziękuję za pełnienie służby instruktorskiej!

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin