Rozkaz L. 15/2013 z 16 pażdziernika

Sanok, 16 października, 2013r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 15/2013

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Informuję, że komenda hufca zatwierdziła program obchodów 5 rocznicy przyjęcia przez hufiec imienia ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego w formie „Tygodnia Patrona”. Zarządzam obowiązkowy udział gromadi drużyn w programie.

2. Hufiec

2.1. Rozwiązuję  sztab zlotu hufca – „Harcerski Start 2013” . Dziękuję za wzorową realizację zadania.

2.2. Powołuję redakcję „Sanockiego Skauta” w składzie – phm. Alicja Wosik (redaktor naczelny) oraz dh.Karolina Ryba i dh.Aleksandra Wójcik,

3. Drużyny

3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 21 Drużyny Harcerskiej im. Olgi Małkowskiej w Besku Druhnę hm. Lidię Zielonkę. Dziękuję Druhnie za wieloletnie i bardzo rzetelne prowadzenie drużyny.

3.2. Mianuję drużynową 21 Drużyny Harcerskiej im. Olgi Małkowskiej w Besku Druhnę Dorotę Gac. Życzę Druhnie wiele satysfakcji z podjętej służby.

3.3. Zwalniam z funkcji drużynowej 5 Gromady Zuchowej w Sanoku Druhnę phm. Katarzynę Ordon Harłacz. Dziękuję Druhnie za reaktywowanie gromady i rzetelne jej prowadzenie.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały Instruktorom i Harcerzom, którzy przygotowali program zlotu hufca 
z okazji Harcerskiego Startu 2013:

przeprowadzenie I Turnieju Sprawnościowego „Każdy może być rycerzem”: 

hm. Marek Zgódko, phm. Ryszard Stojowski, phm. Daniel Bielak, pwd. Janusz Masłyk, pwd. Radosław Masłyk, Sabina Adamska, dh. Justyna Hryszko, dh. Angelika Borys;

przygotowanie oprawy mszy św. – pwd. Katarzyna Chowaniec i HKT

- sekretarz zlotu – pwd. Izabela Janik

-

kwatermistrz zlotu - dh. Michał Kmieć,

-oboźny - dh. Dawid Borys.

12.2.  Wyróżniam zastęp Dh. Angeliki Borys z 5 DH za udział w spotkaniu z kombatantami z okazji Dnia Polskiego Państwa Podziemnego.

12.3. Dziękuję pwd. Januszowi Masłykowi za koordynowanie udziału reprezentacji hufca w uroczystości wręczenia sztandaru Wojewódzkiemu Oddziałowi Podkarpackiemu w Sanoku Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Dziękuję Harcerkom i Harcerzom, którzy pełnili służbę w poczcie sztandarowym hufca oraz podczas składania kwiatów pod pomnikiem Synom Ziemi Sanockiej Poległym i Pomordowanym za Polskę.

 

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

 

facebook_page_plugin