Rozkaz Specjalny L1/2013 z 21 września

Sanok, 21 września, 2013 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz Specjalny L1/2013

Druhny i Druhowie Drużynowi!

U progu nowego roku harcerskiej pracy pragnę wszystkim Drużynowym powiedzieć, że jesteście cichymi bohaterami dzisiejszych dni, ponieważ to właśnie Wy, kosztem swojego odpoczynku i czasu, przeznaczanego przez większość ludzi na sprawy rodzinne i prywatne, przekazujecie dzieciom i młodzieży piękne, harcerskie ideały, uczycie ich zaradności, samodzielności i funkcjonowania w grupie, przygoto-wujecie do pełnienia służby Bogu, Polsce i bliźnim.

Nasz Patron, ks. hm. Zdzisław Peszkowski, napisał takie słowa: Nasze zbiórki harcerskie to była radość, której nie da się z niczym porównać. Dzięki harcerstwu przewędrowałem szlaki z Sanoka po Pieniny i Tatry, a dalej przez Babią Górę, Bielską, do Baraniej Góry – źródeł Wisły. Dzięki harcerstwu zobaczyłem Warszawę, a także Królewski Kraków.

Niech ten nowy rok harcerskiej pracy da obfite owoce Waszych starań, niech wszystkie zbiórki będą ciekawe i pełne radości.

Zuchy, Harcerki, Harcerze, Instruktorzy!

Wzorem patrona harcerstwa bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego wyrzućcie ze swojego słownika słowa „chciałabym, chciałbym”. Niech je zastąpi zdecydowane Chcę. To Ty wyznaczasz sobie cele i dążysz do ich osiągnięcia.

Poznawajcie nowe miejsca i nowych ludzi, podejmujcie wyzwania, pomagajcie wszystkim potrzebującym. Nie traćcie czasu na jałowe “klikanie” i gadanie o niczym. Wykorzystajcie dany Wam czas na zmienianie świata na lepszy!

Twórca skautingu Robert Baden – Powell w ostatnim liście do chłopców napisał: Wierzę, że Bóg zesłał nas na ten świat, abyśmy byli na nim szczęśliwi cieszyli się życiem. Szczęście nie wynika z bogactwa czy sukcesu w pracy zawodowej, a  tym bardzie z pobłażania samemu sobie. Dążenie do szczęścia polega na staraniach o to, by być pożytecznym i móc radować się życiem, gdy już będziecie mężczyznami. Poznawanie przyrody ukaże wam wszystkie piękności i cuda, w które Bóg wyposażył świat. Ku waszej radości. Cieszcie się tym, co jest wam dane, i uczyńcie z tego możliwie najlepszy użytek. Starajcie się widzieć dobrą stronę każdej rzeczy. Prawdziwe szczęście znajdziecie jednak w uszczęśliwianiu innych. Spróbujcie pozostawić świat troszkę lepszym, niż go zastaliście.

Druhny i Druhowie!

Harcerski start to także okazja do podziękowania Osobom wspierającym pracę harcerską w bieżącym roku. Za możliwość realizowania ciekawych projektów edukacyjnych i profilaktycznych, uczestniczenia w uroczystościach i świętach, a także za docenianie naszej pracy, dziękuję w imieniu całej naszej hufcowej wspólnoty:

  • Panu dr. Wojciechowi Blecharczykowi, Burmistrzowi Sanoka

  • Panu Marianowi Kuraszowi, V-ce Burmistrzowi Sanoka

  • Panu Sebastianowi Niżnikowi, Staroście Powiatu Sanockiego

  • Panu Piotrowi Mazurowi, Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu

Za pomoc w organizacji bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji dziękuję

  • Panu Komendantowi Policji w Sanoku, inspektorowi Mirosławowi Pawełko

  • Panu dr. Damianowi Delektadyrektorowi MOSiR w Sanoku

Za umożliwienie organizowania na terenie szkoły biwaków, uroczystości i szkoleń dziękuję Pani Lidii Mackiewicz – Adamskiej,dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku, a Pani Magdalenie Czytajło, właścicielce kwiaciarni, dziękuję za sponsorowanie wiązanek na uroczystości patriotyczne, zaś Pani Zofii Chybiło jestem wdzięczna za wsparcie w pozyskiwaniu środków na działalność statutową hufca.

Dziękuję również Panu Wiesławowi Banachowi, dyrektorowi Muzeum Historycznego, za umożliwienie zorganizowania apelu kończącego zlot hufca oraz I Turniej Sprawnościowy “Każdy może być rycerzem” w pięknej scenerii sanockiego zamku.

Druhny i Druhowie! w bieżącym roku pracy harcerskiej będziemy obchodzić 5. rocznicę przyjęcia przez nasz hufiec imienia ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego. Będzie to okazja do wzmożenia pracy nad poznawaniem życia i dzieła tego niezwykłego Harcerza, Żołnierza i Kapłana. W tym roku realizowana będzie również jubileuszowa, 25 edycja, Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej “Florek” – zachęcam gromady zuchowe i drużyny harcerskie do uczestnictwa w tym ważnym działaniu na rzecz zachowania naszego środowiska naturalnego. Przed nami, już w październiku, zjazd sprawozdawczy hufca, podczas którego ocenicie pracę komendy oraz XXXVIII Zjazd ZHP, w którym uczestniczyć będzie dwoje naszych delegatów: hm. Magdalena Klimkowska – Bil i phm. Daniel Bielak.

Wiele pracy przed nami, ale jestem pewna, że razem, wzajemnie się wspierając, pokonamy wszystkie trudności i problemy, a naszym wychowankom pozwolimy na przeżycie prawdziwej harcerskiej przygody.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec 

facebook_page_plugin