Rozkaz L. 12/2013 z 14 września

Sanok, 14 września, 2013r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 12/2013

1. Informacje:

1.1. Z dumą i radością przekazuję wszystkim uczestnikom zabezpieczania przejścia Prezydenta RP. Pana Bronisława Komorowskiego przez sanocki Rynek, w dniu 6 września, podziękowania od samego Pana Prezydenta oraz od przedstawicieli kancelarii i BOR. Jednocześnie informuję, że w imieniu naszej hufcowej wspólnoty miałam zaszczyt wręczyć Panu Prezydentowi album „100 lat sanockiego harcerstwa” oraz fotografię Andrzeja Małkowskiego, wykonaną w Sanoku w 1912 roku. Bardzo dziękuję Drużynowym, którzy potrafili zmobilizować swoich harcerzy, aby przyszli pełnić tę zaszczytną służbę.

1.2. Informuję, że wniosek Druha phm. Daniela Bielaka o nadanie Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej został rozpatrzony pozytywnie i rozkazem L 9/2013 z dnia 17 maja 2013 Komendantki Chorągwi Podkarpackiej ZHP, hm. Władysławy Domagały odznaka została przyznana. W dniu 31 lipca br. BOKK phm. Daniela Bielaka została zarejestrowana w ewidencji prowadzonej przez Centralna Szkołę Instruktorską pod numerem 678/2013. Gratuluję Druhowi Danielowi uzyskania uprawnień kadry kształcącej.

1.3. W dniach 20-21 września odbędzie się zlot hufca z okazji Harcerskiego Startu.

1.4. Informuję, że 10 września w Magazynie Harcerskim Radia VIA była audycja poświęcona pracy naszego hufca. O wakacjach i planach na 2013/2014 mówili hm. Krystyna Chowaniec i phm. Daniel Bielak, a piosenki śpiewali dh. Justyna Hryszko i dh. Marcin Cupak.

1.5. Informuję, że Kapituła Stopni Wędrowniczych zamknęła ze skutkiem negatywnych próby na stopień Harcerki Orlej/Harcerza Orlego następującym druhnom: Beacie Tymoczko-Tendaj, Justynie Adamskiej, Ewelinie Korfanty, Karolinie Jędrulek oraz dh. Tomaszowi Wojnarowskiemu.

1.6. Informuję, że kurs zastępowych, który odbył się w dniach 21-23 sierpnia i 5 września ukończyli:

 

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Drużyna Nr dyplomu
  Aleksandra Bąk HKT 1/2013
  Natalia Koczeń HKT 2/2013
  Klara Ostrowska HKT 3/2013
  Karolina Świątek HKT 4/2013
  Jolanta Tabin 54 DH 5/2013
  Szymon Dąbrowski 4 DH 6/2013
  Kacper Konrad 4 DH 7/2013
  Magdalena Tokarz 64 DH 8/2013
  Natalia Groń 64 DH 9/2013
  Martyna Łuczka 16 DH 11/2013
  Ewelina Łuczka 16 DH 12/2013
  Marek Polny 2 DH 13/2013
  Łukasz Pilecki 4 DH 14/2013
  Joanna Bednarczyk 64 DH 15/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuje hm. Elżbiecie Gałązce za przeprowadzenie szkolenia.

2. Hufiec

2.1. Powołuję sztab 25 edycji Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek” w następującym składzie:

  • komendantka sztabu – hm. Magdalena Zgódko

  • członkowie – pwd. Izabela Janik, pwd. Radosław Masłyk.

Dziękuję za podjęcie się nowych zadań i życzę, aby organizacja jubileuszowej edycji akcji „Florek” sprawiła Wam wiele satysfakcji i

2.2. Powołuję sztab zlotu hufca – „Harcerski Start 2013” w składzie: hm. Marek Zgódko, phm. Ryszard Stojowski, phm. Daniel Bielak, pwd. Katarzyna Chowaniec; pwd. Izabela Janik, pwd. Janusz Masłyk, dh. Justyna Hryszko, dh. Aleksandra Kopczak, dh. Michał Kmieć, dh. Dawid Borys.

2.3. Powołuję Krąg Starszyzny Hufca Ziemi Sanockiej (starszyzna to członkowie zwyczajni ZHP, którzy ukończyli 25 lat i nie są instruktorami). Przyjmuję do kręgu następujące osoby:

  • Beatę Prokopiuk

  • Jerzego Błażejowskiego

Otwieram ww. Osobom próbę harcerki/harcerza.

2.4. Powierzam następującym drużynom opiekę nad grobami żołnierskimi i harcerskimi orz miejscami pamięci narodowej:

Lp. Mogiła Drużyna
1. Grób Ludwika Sokołowskiego, zamordowanego w 1940 przez gestapo (Cmentarz Centralny w Sanoku) 13 DH KWV z Sanoka
2. Nieznany żołnierz AK (Cmentarz Centralny w Sanoku) HKT z Sanoka
3. Grobowiec rodzinny Peszkowskich (Cmentarz Centralny w Sanoku) HKT z Sanoka
4. 4 mogiły b. harcerzy 1 SDH poległych w 1919 pod Chyrowem (Cmentarz Centralny w Sanoku)

54 DH z Sanoka

5. Grób Kazimierza Swoszowskiego (1893–1920), kapitana-pilota, uczestnika I wojny światowej, polsko-bolszewickiej 1919-1921, Kawalera Virtuti Militari (Cmentarz Centralny w Sanoku)

5 DH z Sanoka

6. Grób Zbyszka Jastrzębiec Strzeleckiego, harcerza, ochotnika WP w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920, (Cmentarz Centralny w Sanoku)

5 DH z Sanoka

7. Mogiła uczestnika Powstania Styczniowego, później profesora Gimnazjum Męskiego – Augusta Mroczkowskiego (Cmentarz Centralny w Sanoku)

4 DH z Sanoka

8.

Grób żołnierza AK Donata Centkiewicza (Cmentarz Centralny w Sanoku)

4 DH z Sanoka

9.

Pomnik poświęcony kurierom i przewodnikom trasy „LAS” na górze Łukanusa k. Łukowego

64 DH z Łukowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Pochwały, nagrody, wyróżnienia

12.1. Za przygotowanie programu artystycznego na uroczystość odsłonięcia tablicy na Bukowicy w dn. 3 sierpnia dziękuję następującym Druhnom i Druhom: pwd. Justyna Ryniak, pwd. Małgorzata Nastała, pwd. Katarzyna Chowaniec i harcerki z HKT (Klara Ostrowska, Aleksandra Bąk, Anatola Stabryła, Karolina Najsarek), sam. Justyna Hryszko i sam. Aleksandra Kopczak (54 DH), dh. Maja Filipczak i druhowie Kacper Konrad, Mateusz Burczyk (4 DH) oraz Bartłomiej Marut z 5 DH.

12. 2. Za wzorowe pełnienie warty honorowej podczas ww. uroczystości udzielam pochwały druhnom: Angelice Borys z 5 DH (rozprowadzająca warty) oraz Karolinie Świątek, Aleksandrze Banach, Aleksandrze Poznańskiej i Paulinie Najsarek z HKT

12.4. Za pracę podczas HAL I NAL dziękuję następującym instruktorom oraz kadrze spoza organizacji:

Lp. Forma Termin Kadra
1. Obóz pod namiotami nad Bałtykiem, w stanicy „Róża Wiatrów” koło Białej Góry

1-15 lipca

pwd. Katarzyna Chowaniec (komendant)

pwd. Maria Kurkarewicz

wolont. Anna Widło

2. Kolonia krajoznawcza z elementami nauki j. angielskiego w ośrodku „Berdo” w Myczkowcach

16-26 lipca

phm. Daniel Bielak (komendant)

Pani Aleksandra Kowalska

pwd. Małgorzata Folcik

3.

Kolonia zuchowa w ośrodku „Berdo” w Myczkowcach 14-23 sierpnia

pwd. Elżbieta Babiak

wolont. Kamila Początko

4.

Kolonia na zlecenie Kuratora Oświaty organizowana przez chorągiew w ośrodku „Berdo” w Myczkowcach

15-28 lipca

phm. Aleksandra Tasz (komendant)

pwd. Małgorzata Nastała

pwd. Michał Czas

5.

Kolonia na zlecenie Kuratora Oświaty

organizowana przez chorągiew w ośrodku „Berdo” w Myczkowcach

12-25 sierpnia

Pan Piotr Kita (komendant)

Pani Maria Cioch

pwd. Natalia Mołczan

pwd. Aleksandra (hufiec Przeworsk)

6.

Obóz szkoleniowy dla ZG PZW

30.07-12.08

hm. Ewa Wojtuszewska (komendant)

pwd. Anna Borczyk

pwd. Natalia Mołczan

pwd. Małgorzata Folcik

phm. Daniel Bielak

pwd. Michał Kiernisz

7.

Obóz LAS Chorągwi Podkarpackiej ZHP

16-23 sierpnia

hm. Krystyna Chowaniec (komendant)

hm. Elżbieta Gałązka

hm. Waldemar Basak (hufiec Krosno)

phm. Daniel Bielak

8.

Międzynarodowy Zlot Skautów

i Harcerzy w Toruniu „Wicek 2013”

6-12 sierpnia

pwd. Katarzyna Chowaniec,

pwd. Małgorzata Nastała

9.

Wycieczka do Krasiczyna i arboretum w Bolestraszycach

30 lipca

hm. Krystyna Chowaniec

10.

1 sierpnia – 69 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia

hm. Krystyna Chowaniec

phm. Marek Duda

pwd. Małgorzata Nastała

pwd. Katarzyna Chowaniec

11. Uroczystość na Bukowicy, rajd „Śladami dwóch kardynałów” 3 sierpnia

hm. Krystyna Chowaniec

pwd. Katarzyna Chowaniec

pwd. Małgorzata Nastała

12.

XI Bieszczadzka Biesiada Literacka pamięci Jerzego Harasymowicza 21 sierpnia

hm. Krystyna Chowaniec

sam. Justyna Hryszko

phm. Daniel Bielak

hm. Marek Zgódko

pwd. Janusz Masłyk

dh. Marcin Cupak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biwaki:

  • Biwak hufca „Kurs zastępowych” w stanicy „Berdo” 21-23 sierpnia – 16 osób, 2 os. kadry (hm. Eżbieta Gałązka, hm. Kazimierz Kisiołek) – organizacja kursu wsparta przez Gminę Miasta Sanoka, w ramach projektu „Harcerski zastęp – rówieśnicza grupa wsparcia”.

  • Biwak 64 DH w Średnim Wielkim koło Łukowego - 12 osób, 1 os. kadry (hm. Kazimierz Kisiołek);

  • Biwak 2 DH w ośrodku „Berdo” w Myczkowcach – 7 osób, 2 osoby kadry (pwd. Janusz Masłyk, pwd. Radosław Masłyk)

Ośrodek „Berdo” – komendant hm. Marek Zgódko, instruktorzy – pwd. Katarzyna Zgódko, pwd. Janusz Masłyk, pwd. Radosław Masłyk, dh, Marcin Cupak, Pan Jan Drwięga oraz obsługa kuchni.

12.4. Dziękuję phm. Danielowi Bielakowi za zorganizowanie uroczystości z okazji 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

12.5. Udzielam pochwały pwd. Alinie Rychlickiej – Indyk i 51 GZ z Falejówki, pwd. Agnieszce Baranowskiej i 16 DH z Falejówki (szczególnie druhnom Martynie i Ewelinie) oraz phm. Danielowi Bielakowi, sam. Aleksandrze Kopczak i dh. Filipowi Drwięga za reprezentowanie hufca podczas uroczystości 74 rocznicy bitwy pod Bykowcami.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin