Rozkaz L. 11/2013 z 12 lipca

12 lipca, 2013 r.

Chorągiew Podkarpacka  Sanok, 

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 11/2013

1. Zarządzenia i informacje

Druhny i Druhowie, spotkaniem instruktorskim w dniu 5 lipca podsumowaliśmy rok 2012/2013, chociaż wiele drużyn także pracuje podczas wakacji. W imieniu komendy hufca dziękuję wszystkim pełniącym funkcje instruktorskie i wspierającym doraźnie pracę hufca, szczególnie drużynowym, za wolontariacką pracę wykonywaną w roku 2012/2013, za realizację misji naszej organizacji – wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Życzę wiele radości z pełnionej służby, wspa­niałych wakacji i zapraszam do dalszej wspólnej służby Bogu, Polsce i innym ludziom.

 

2. Hufiec

2.1. Zwalniam sztab organizacyjny biwaku „Powitanie wakacji” w następującym składzie: hm. Krystyna Chowaniec (komendant) , dh. Angelika Borys (programowiec) , dh. Justyna Ciupka (sekretarz), dh. Michał Kmieć (oboźny), dh. Dawid Borys (kwatermistrz).Dziękuję sztabowi oraz 5 DH za przeprowadzenie biwaku.

6. Harcerska Akcja Letnia

6.1. Powołuję w skład kadry obozu w Szklanej Hucie w terminie 1-15 lipca 2013 r. pwd. Katarzynę Chowaniec (komendant), pwd. Marię Kurkarewicz i wolontariuszkę Annę Widło  (z ważnością od 1 lipca)

6.2. W skład kadry kolonii w Myczkowcach (16-26 lipca 2013 r.) powołuję phm. Daniela Bielaka (komendant), pwd. Małgorzatę Folcik i Panią Aleksandrę Kowalską (anglista).

6.3. Powołuję kadrę obozu szkoleniowego realizowanego na zlecenie PZW: hm. Ewa Wojtuszewska (komendant), phm. Daniel Bielak, pwd. Anna Borczyk, pwd. Małgorzata Folcik, pwd. Natalia Mołczan.

6.4. Powołuję w skład kadry kolonii organizowanej przez Komendę Chorągwi Podkarpackiej phm. Aleksandrę Tasz, pwd. Małgorzatę Nastała i pwd. Michała Czas.

 6.5. Powołuję kadrę kolonii zuchowej w Myczkowcach w składzie: hm. Maria Kurnik (komendant), pwd. Elżbieta Babiak, wolontariuszka Kamila Początko.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Z dniem złożenia Zobowiązania Instruktorskiego (28 czerwca 2013 r.) przyjmuję w poczet instruktorów ZHP, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej, przewodniczkę Marię Kurkarewicz.

12. Pochwały, wyróżnienia

12.1. Udzielam pochwały reprezentacji hufca za udział w uroczystościach 73 rocznicy rozstrzelania 112 patriotów na górze Gruszka - instruktorzy: hm. Magdalena Pacławska, pwd. Magdalena Folcik,phm. Daniel Bielak, harcerze – Aleksandra Bąk i Karolina Świątek z HKT, Jolanta Tabin z 54 DH, Angelika Borys, Dawid Borys, Olga Dudzińska i Bartłomiej Marut z 5 DH.

12.2. Za udział w uroczystościach 70 rocznicy Rzezi Wołyńskiej udzielam pochwały harcerkom Justynie Hryszko i Karolinie Polańskiej z 54 DH, Ewelinie Łuczka i Martynie Łuczka z 16 DH i harcerzowi Bartkowi Marutowi z 5 DH.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin