Rozkaz L. 16/2011 z 30 grudnia

  • Drukuj

Sanok, 30 grudnia 2011 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP 

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 16/2011

2. Hufiec

2.1. Na wniosek przewodniczącej Kapituły Stopni Wędrowniczych phm. Jadwigi Stojowskiej powołuję w skład kapituły phm. Macieja Gadomskiego i phm. Jarosława Pankiewicza

Życzę owocnej pracy i licznych prób na stopnie wędrownicze.

2.2. Rozwiązuję sztab II Harcerskiej Nocki Andrzejkowej (25/26 listopada, Gimnazjum nr 1 
w Sanoku). Dziękuję za zorganizowanie imprezy integracyjnej dla harcerzy i harcerzy starszych.

2.3. Rozwiązuje sztab Starszoharcerskiej Nocki na Luzie (2-4 grudnia 2011 w Nowotańcu).

Dziękuję za przygotowanie i przeprowadzenie tradycyjnej imprezy dla wędrowników.

2.4. Rozwiązuję sztab organizacyjny „Zuchowych Mikołajek” (10 grudnia, w SP-1 Sanok). Dziękuję za przygotowanie i przeprowadzenie spotkania zuchów z Mikołajem.

2.7. Rozwiązuję sztab organizacyjny „Betlejemskiego Światła Pokoju”. Dziękuję za zaangażowanie i wykonanie zadania.

3. Drużyny

3.1. Ze względu na zaprzestanie działalności zawieszam 20 Gromadę Zuchową w Bukowsku.

3.2. Ze względu na zaprzestanie działalności zawieszam 17 Drużynę Harcerską w Pobiednie.

3.3. Zwalniam z funkcji drużynowej 20 Gromady Zuchowe w Bukowsku Druhnę pwd. Ewę Fal Woźny. Dziękuję za wieloletnią pracę.

3.4. Zwalniam z funkcji drużynowej 17 Drużyny Harcerskiej w Pobiednie Druhnę Natalię Piotrowską.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Z dniem 26 grudnia 2011 r. przyjmuję pwd. Annę Borczyk w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego.

12. Pochwały, nagrody, wyróżnienia.

12.1. Za przygotowanie II Harcerskiej Nocki Andrzejkowej udzielam pochwały 5 Drużynie Harcerskiej im. Janka Bytnara „Rudego”.

12.2. Za przygotowanie SNnL udzielam pochwały - phm. Dorocie Szafran, pwd. Kornelowi Komendzie, H.O. Michałowi Kierniszowi i pwd. Izabeli Janik.

12.3. Za przygotowanie „Zuchowych Mikołajek” udzielam pochwały następującym Druhnom 
i Druhom: komendantka sztabu – phm. Anna Stawarz, z-ca – Dh. Katarzyna Chowaniec, członkowie: pwd. Michał Czas, Druhny z 5 DH – Karolina Żołnierczyk, Agnieszka Pytlowany, Karolina Zych, Justyna Ciupka, Angelika Bednarczyk.

12.4. Za zaangażowanie podczas akcji „Betlejemskie Światło Pokoju” wyróżniam 12 WDH 
z Pisarowiec, 15 DH z Jaćmierza, 45 DH z Mrzygłodu oraz 2 DH, 4 DH, 5 DH, 10 DH, 13 DH
i 54 DH z Sanoka. Szczególne podziękowania kieruję do hm. Jana Strzeleckiego oraz Druha Rafała Gładysza, Druha pwd. Michała Czasa i Druha Jakuba Kwaśniewicza. Dziękuję wszystkim instruktorom i drużynom za włączenie się w dzieło przekazywania Światła.

12.5. Udzielam pochwały następującym gromadom i drużynom za wzorowe opłacenie składek za rok 2011:

  • 4 Gromada Zuchowa „Słoneczna Gromada” z Zagórzu

  • 5 Gromada Zuchowa „Zuchy z Czerwonego Lasu” z Sanoka

  • 2 Drużyna Harcerska „Mouse” im. Aleksandra Kamińskiegoz Sanoka

  • 5 Drużyna Harcerska im. Janka Bytnara „Rudego” z Sanoka

  • 11 Drużyna Harcerska z Bukowska

  • 15 Drużyna Harcerska im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” z Jaćmierza

  • 42 Drużyna Harcerska z Prusieka

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec